Opoen t

Partijbegeleiding

Haal alles uit een onderhandeling met partijbegeleiding

Als je moet onderhandelen met een partij die suboptimaal onderhandelt, of als je beseft dat je zelf suboptimaal onderhandelt, kun je een partijbegeleider inschakelen. Die kan je adviseren over het onderhandelingsproces, begeleiden of vertegenwoordigen in de onderhandelingen. Zodat je jouw belangen in het onderhandelproces optimaal kunt behartigen.

 

Dialogue als jouw begeleider bij geschillen

De mediators van Dialogue hebben ervaring met het, als onpartijdige, onafhankelijke derde vormgeven aan en begeleiden van het communicatie- en onderhandelingsproces in geschillen, die veelal ernstig zijn geëscaleerd. Zij zijn in staat om de confrontatie in conflicten, waar het gaat om het verdelen van een tekort of van pijn, om te zetten in samenwerking aan een deal ter beëindiging van het geschil. Ze zetten deze ervaring als onafhankelijke, onpartijdige begeleider graag in om ook vanuit een rol als (partijdige) partijbegeleider het onderhandelingsproces te optimaliseren en te voorkomen dat het een confrontatie wordt.

 

Maatwerk

Partijbegeleiding is altijd maatwerk. Samen bepalen we hoe we een dergelijk proces gaan vormgeven. Dit alles passend bij jouw situatie en wensen of bij die van jouw organisatie.

 Meer weten?

Voor meer informatie over partijbegeleiding kun je contact opnemen met Joost Maassen via jmaassen@dialoguebv.nl of bel ons op 035 - 54 11 844.