Opoen t

Onze aanpak

Keuze voor mediator

Belangrijk is dat de keuze voor de mediator door de deelnemers gezamenlijk wordt gemaakt.  Als de keuze nog moet worden gemaakt, sturen wij een mail met informatie en profielen van mediators toe, om uit te kiezen. Betrokkenen kunnen ook bellen om kort kennis te maken met de mediator(s) en vragen over het mediationproces te stellen. Zodra er een keuze is gemaakt, plannen we intakegesprekken in. 

 

Stap 1: intakegesprekken  

Voorafgaand aan de mediation voert de mediator afzonderlijke, vertrouwelijke intakegesprekken met de deelnemers. Het intakegesprek is bedoeld om kennis te maken, om informatie te delen over het mediationtraject en om in vertrouwen met de mediator te kunnen delen wat er speelt en hoe men ten opzichte van mediation staat. Als er voldoende draagvlak is voor mediation en de deelnemers vertrouwen hebben in de mediator, volgt de eerste mediationbijeenkomst.

 

Stap 2: eerste mediationbijeenkomst

Aan het begin van de mediation wordt de mediationovereenkomst door de deelnemers en de mediator ondertekend. Dan gaat de mediation echt van start. De eerste gezamenlijke mediationbijeenkomst duurt doorgaans tweeënhalf uur in totaal. 

 

Stap 3: vervolgbijeenkomsten

Het aantal mediationbijeenkomsten is op voorhand niet vast te stellen. De ervaring leert dat meestal 3 tot 5 mediationbijeenkomsten plaatsvinden.

 

Stap 4: vastleggen van afspraken

Als de deelnemers tot afspraken zijn gekomen, zorgt de mediator ervoor dat deze afspraken worden vastgelegd in een conceptdocument. Zodra overeenstemming is bereikt over de inhoud van het document, wordt het definitief gemaakt. De afspraken zijn pas bindend als de definitieve versie van het document door partijen is ondertekend.

 

Locatie

De mediationbijeenkomsten kunnen plaatsvinden op een door de deelnemers gekozen neutrale en besloten locatie in de eigen regio, of op ons kantoor in Bussum. 

 

Online of hybride

Indien nodig of wenselijk bieden wij online intakes en/of mediationgesprekken aan of een hybride vorm: deels online, deels face-to-face. Om de vertrouwelijkheid bij online mediation zoveel mogelijk te waarborgen, is het van belang, dat de deelnemers vanuit een besloten ruimte ongestoord kunnen communiceren zonder dat anderen kunnen meeluisteren of meekijken. Het maken van opnames op welke manier is niet toegestaan.  

 

MfN Registermediator

De mediators van Dialogue zijn MfN-registermediator, en voldoen aan alle daaraan verbonden kwaliteitseisen. Als mediators zijn wij onafhankelijk en neutraal. 

 


 

Sparren? 

Vraag je je af een bepaalde kwestie zich leent voor mediation, of wil je meer over mediation of ons weten, neem contact op met Ellen van Gestel via evgestel@dialoguebv.nl of bel ons op 035- 54 11 844.