Opoen t

Onze aanpak

Stap 1: intakegesprekken  

Voorafgaand aan de eerste gezamenlijke mediationbijeenkomst worden afzonderlijke, vertrouwelijke intakegesprekken met de deelnemers gevoerd. De intakegesprekken kunnen desgewenst online worden gevoerd. Het intakegesprek is bedoeld om kennis te maken, om informatie te delen over het mediationtraject en om in vertrouwen met de mediator te kunnen delen wat er speelt en hoe je ten opzichte van mediation staat. Als er voldoende draagvlak is voor mediation en de deelnemers vertrouwen hebben in de mediator, kan de eerste mediationbijeenkomst plaatsvinden.

 

Stap 2: eerste mediationbijeenkomst

Aan het begin van de mediation wordt de mediationovereenkomst door de deelnemers en de mediator ondertekend. Daarna gaat de mediation echt van start. De eerste gezamenlijke mediationbijeenkomst duurt doorgaans tweeënhalf uur in totaal. 

 

Stap 3: vervolgbijeenkomsten

Het aantal mediationbijeenkomsten is op voorhand niet vast te stellen. De ervaring leert dat meestal 2 tot 5 mediationbijeenkomsten plaatsvinden.

 

Stap 4: vastleggen van afspraken

Als de partijen tot afspraken zijn gekomen, zorgt de mediator ervoor, dat deze afspraken worden vastgelegd in een conceptdocument. Als er overeenstemming is over de inhoud van het document, wordt het definitief gemaakt. De afspraken zijn pas bindend als de definitieve versie van het document door alle partijen is ondertekend.

 

Locatie

De mediationbijeenkomsten kunnen plaatsvinden op ons kantoor in Bussum of op een door de deelnemers gekozen neutrale en besloten locatie in de eigen regio. Deze dient te voldoen aan de richtlijnen van het RIVM.

 

Communiceren via Zoom

Wij maken bij online intakes en/of online mediation gebruik van Zoom. Voorafgaand ontvangen de deelnemers een instructie en uitnodiging van ons secretariaat. Tenzij de deelnemers ervaring hebben met Zoom, zorgt ons secretariaat voor een testsessie met Zoom, zodat we zeker weten dat het werkt en de deelnemers er vertrouwd mee raken.

  

 


 

Meer weten?

Wil je meer weten over onze werkwijze? Neem dan contact op met Ellen van Gestel via evgestel@dialoguebv.nl of bel ons op 035- 54 11 844.