Opoen t

Waarom mediation?

Waarom mediation?

Om te kunnen bepalen wat de toegevoegde waarde van mediation kan zijn bij het oplossen van een conflicten, is het goed om het volgende te weten:

 

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij de betrokkenen onder begeleiding van een onafhankelijke, neutrale en onpartijdige derde (de mediator) gezamenlijk tot een oplossing voor hun conflict komen. 

 

Wat is een conflict?

Een conflict is een situatie waarin twee of meer partijen methodes hanteren, doelen nastreven, of waarden aanhangen, die daadwerkelijk of ogenschijnlijk onverenigbaar zijn en daardoor in botsing komen.  

 

Wat doet de mediator?

De mediator begeleidt het proces en helpt alle zorgen, wensen en verwachtingen op tafel te krijgen, met de juiste aandacht voor emoties. De mediator oordeelt niet en kiest geen partij. De betrokkenen werken onder begeleiding van de mediator aan herstel van de communicatie en aan concrete en duurzame oplossingen die voor alle betrokkenen goed zijn. Zodat problemen weer kansen worden en conflicten een groeimogelijkheid. Voor jezelf of voor je organisatie.

Onze mediators bemiddelen bij verschillende soorten conflicten zoals zakelijke conflicten, samenwerkingsproblematiek, arbeidsconflicten, issues rondom grensoverschrijdend gedrag, social safety en klokkenluiders. Zie voor meer informatie Ons werkterrein.

 

Kenmerken mediation: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid 

Belangrijke uitgangspunten van mediation zijn vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Vrijwilligheid betekent dat deelname aan mediation alleen op vrijwillige basis plaatsvindt én dat de deelnemers (en de mediator) vrij zijn om te stoppen als één van hen mediation niet meer zinvol vindt. Vrijwillig betekent niet vrijblijvend. Zolang de mediation duurt, wordt er van je verwacht, dat je je volledig inzet.
 
Vertrouwelijkheid houdt in, dat de deelnemers en mediator overeenkomen dat al hetgeen in het kader van mediation wordt gedeeld vertrouwelijk is en blijft. Betrokkenen kunnen alleen met elkaars instemming uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht maken. Vertrouwelijkheid is van belang om een veilige setting te bieden om openhartig met elkaar van gedachten te wisselen en alle mogelijke ideeën voor oplossingen met elkaar te kunnen bespreken. 

 

Daarom mediation

   Begeleiding door een onafhankelijk, neutrale en onpartijdige professional (de mediator) die niet focust op het       achterhalen van de waarheid of wie gelijk heeft, maar zorgt voor het over en weer verkrijgen van inzicht en begrip. 
   In een mediation wordt snel, flexibel en infomeel gewerkt. Dat bespaart tijd, kosten en energie.
•    In mediation wordt gewerkt aan de relatie tussen de betrokkenen, ook wanneer het betekent dat de (zakelijke of samenwerkings) relatie eindigt.
   Mediation is oplossings- en toekomstgericht
   In mediation komt men tot duurzame oplossingen die zijn gebaseerd op de wensen, behoeften en belangen van alle betrokkenen.
   Betrokkenen bepalen gezamenlijk hoe die oplossingen eruit zien (wordt niet bepaald door een derde) en ervaren daardoor meer regie over hun eigen toekomst.
   80% van de mediations eindigt in een gezamenlijke oplossing. 

 


 

Meer weten?

 

Wil je meer weten over mediation? Neem dan contact op ons via evgestel@dialoguebv.nl@dialoguebv.nl of bel ons op 035- 54 11 844.