Opoen t

Waarom mediation?

De kern van mediation

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling door een onafhankelijke, neutrale derde. Iemand die niet oordeelt en geen partij kiest. Die het proces begeleidt en helpt alle zorgen, wensen en verwachtingen op tafel te krijgen, met de juiste aandacht voor emoties. In mediation wordt gewerkt aan herstel van de communicatie en aan concrete en duurzame oplossingen die voor alle partijen goed zijn. Zodat problemen weer kansen worden en conflicten een groeimogelijkheid. Voor jezelf of voor je organisatie.

 

Vrijwilligheid en vertrouwelijkheid 

Belangrijke uitgangspunten van mediation zijn vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Vrijwilligheid betekent, dat deelname aan mediation alleen op vrijwillige basis plaatsvindt én dat de deelnemers (en de mediator) vrij zijn om te stoppen als één van hen mediation niet meer zinvol vindt. Vrijwillig betekent niet vrijblijvend. Zolang de mediation duurt, wordt er  van je verwacht, dat je je volledig inzet.

 

Vertrouwelijkheid houdt in, dat de deelnemers en mediator overeenkomen dat al hetgeen in het kader van mediation wordt gedeeld vertrouwelijk is en blijft. Partijen kunnen alleen met elkaars instemming uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht maken. Vertrouwelijkheid is van belang om een veilige setting te bieden om openhartig met elkaar van gedachten te wisselen en alle mogelijke ideeën voor oplossingen met elkaar te kunnen bespreken. 

 

Online of hybride

Als het niet mogelijk is om fysiek bijeen te komen, bieden wij online mediation aan of een hybride vorm: deels online, deels face-to-face. Om de vertrouwelijkheid bij online mediation zoveel mogelijk te waarborgen, is het van belang, dat de deelnemers vanuit een besloten ruimte ongestoord kunnen communiceren zonder dat anderen kunnen meeluisteren of meekijken. Het maken van opnames op welke manier is niet toegestaan.  

 

MfN Registermediator

Het is van belang dat de keuze voor de mediator door partijen samen wordt gemaakt. Als mediators zijn wij onafhankelijk en neutraal. Aangezien de mediators van Dialogue MfN-registermediator zijn, contracteren wij volgens de MfN-mediationovereenkomst en het MfN-reglement. Zodra wij de contactgegevens van de deelnemers hebben ontvangen, sturen we, ter voorbereiding, geheimhoudingsverklaringen voor de intakegesprekken en de mediationovereenkomst, het MfN-reglement en de MfN-Gedragsregels toe.

 


 

Meer weten?

 

Wil je meer weten over mediation? Neem dan contact op ons via info@dialoguebv.nl of bel ons op 035- 54 11 844.