Opoen t

Teamcoaching

Teamcoaching voor meer motivatie, betrokkenheid en werkplezier

Een goed functionerend team zorgt voor meer motivatie, betrokkenheid en werkplezier bij de individuele teamleden. Het is daarom belangrijk dat organisaties tijd en aandacht besteden aan de ontwikkeling van teams in hun organisatie. Dialogue kan daarin adviseren en begeleiden.

 

Prestaties verbeteren

In teams spelen vaak onbewuste processen waardoor er geen synergie is en de effectiviteit niet optimaal. De geschreven en ongeschreven regels, een juiste taakverdeling, de cultuur en het inzicht hierin bepalen of een team ontwikkelt of stagneert. Teamcoaching kan helpen de samenwerking te verbeteren en de effectiviteit van een groep of een team, als een maatschap of projectteam, te vergroten en daarmee de prestaties te verbeteren.

 

Teamcoaching is altijd maatwerk

Samen met de opdrachtgever bespreken we de gewenste resultaten en bepalen we de wijze waarop het team wordt gecoacht. Teamcoaching is vaak een combinatie van collectieve en individuele gesprekken. Dialogue kijkt bij teamcoaching naar drie aspecten van samenwerking: zakelijke, relationele en persoonlijke aspecten.

 

• Zakelijke aspecten van samenwerking gaan bijvoorbeeld over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden, overlegstructuur en besluitvorming

• Relationele aspecten gaan over de onderlinge relatie, hoe men elkaar feedback geeft en wat belangrijke waarden van het team zijn.

• Persoonlijke aspecten gaan over de individuele teamleden zelf; hoe zitten zij in hun vel, wat is hun persoonlijkheid en wat zijn hun drijfveren, ambities en frustraties.

 

Ook hebben we de beschikking over verschillende instrumenten die het makkelijker maken om met elkaar over de samenwerking te praten.

 

Onderwerpen bij teamcoaching

In teamcoaching komen vaak de volgende onderwerpen aan de orde:

 

• Evaluatie van de samenwerking, wat gaat goed en wat kan beter

• Balans van persoonlijkheden, kennis en vaardigheden 

• Effectieve communicatie

• Gezamenlijke ambitie

• Teamsamenstelling

 

Dialogue kan ook een teamanalyse of een teamassessment verzorgen.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over teamcoaching? Neem dan contact op Imke Blatter via iblatter@dialoguebv.nl of Ellen van Gestel via evgestel@dialoguebv.nl of bel ons op 035 - 54 11 844.