Opoen t

Dialoogbegeleiding

Verbinding zoeken door met elkaar in dialoog te gaan

Onze naam zegt het al. Wij geloven erin dat een goede dialoog met alle stakeholders binnen en/of buiten een organisatie essentieel is voor ontwikkeling, verandering en het realiseren van doelstellingen.

 

Dialoogbijeenkomsten

Wij faciliteren dialoogbijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen. We zorgen ervoor dat in dialoogbijeenkomsten de deelnemers luisteren naar elkaars wensen en zorgen. Dat leidt tot meer inzicht, bewustzijn, en meer begrip voor de anderen. Een volgende stap kan zijn, dat je samen nadenkt over oplossingen die passen bij de verschillende wensen en behoeften.

 

Wij leiden ook gespreksleiders op, zodat uw eigen mensen de dialoog in uw organisatie blijvend kunnen verzorgen.

 


 

Meer weten?

Wil je meer weten over onze dialoogbegeleiding, neem dan contact op met Marc Kraus via mkraus@dialoguebv.nl of bel ons op 035 - 54 11 844.