Opoen t

Ons werkterrein

Ons werkterrein

Wij kennen de verschillende sectoren goed, als mediator, als consultant, coach, trainer en vanuit onze verschillende werkachtergronden. Dit maakt dat we voeling hebben met de taal, cultuur en issues binnen de verschillende sectoren. We hebben ruime ervaring met zakelijke conflicten, samenwerkingsproblematiek, arbeidsconflicten, issues rondom grensoverschrijdend gedrag, social safety en klokkenluiders. 

 

Bedrijfsleven

We werken veel voor grote onderneming (banken, verzekeraars energiebedrijven), maar ook voor het MKB. Conflicten tussen ondernemers,  tussen verschillende stakeholders, tussen leverancier en-klant, tussen werknemer en werkgever (arbeidsconflicten), ondernemer en ondernemingsraad,  conflicten in de boardroom,  samenwerkingsproblemen binnen een team.

 

Overheid

Wij hebben ruime ervaring binnen de overheid, zowel binnen Rijksoverheid als bij gemeenten, Conflict op de werkvloer, geschillen tussen overheidsinstanties en externe marktpartijen, tussen overheid en burger, arbeidsconflicten, samenwerkingsproblemen, klokkenluider-overheid.   

 

Onderwijs

We hebben onder meer ervaring met conflicten binnen samenwerkingsverbanden, scholenkoepels, tussen directie en MR, tussen onderwijzend personeel en ouders, conflicten binnen teams, arbeidsconflicten. Wij werken zowel voor het Universitair onderwijs, als voor het Primair en Voortgezet onderwijs. 

 

Zorg

Wij worden regelmatig ingeschakeld bij conflicten binnen de zorg, variërend van conflicten op bestuurlijk niveau, tot conflicten binnen vakgroepen, MSB’s, tussen verplegend personeel en/of specialisten. Tussen patiënt en zorgverlener. Conflicten binnen de ketensamenwerking en arbeidsconflicten,

 


 

Meer weten?

Wil je meer weten over ons werkterrein? Neem dan contact op met Ellen van Gestel via evgestel@dialoguebv.nl of bel ons op 035- 54 11 844.