Opoen t

Bemiddeling

Bemiddeling voor een open dialoog en wederzijds begrip

Een conflict waar je niks aan doet, escaleert. Het onbegrip over en weer groeit en emoties lopen verder op. Hierdoor lukt het soms niet meer om tot een zinvol gesprek te komen. Een onafhankelijke bemiddelaar of gespreksbegeleider kan helpen de-escaleren en de communicatie herstellen. Zo ontstaat weer ruimte voor een open dialoog en wederzijds begrip.

 

Waarom bemiddeling?

Bemiddeling wordt ingezet om bij conflicten betrokken partijen met elkaar in gesprek te laten gaan. Het kan gaan om conflicten tussen werkgever en werknemers, maar ook bij conflicten in de privésfeer kan bemiddeling oplossingen bieden. Bij bemiddeling wordt geprobeerd het conflict buiten formele procedures om op te lossen en gaan betrokken partijen op zoek naar een oplossing waar iedere partij achter staat.

 

Onafhankelijke gespreksbegeleiders

Soms is externe begeleiding nodig om weer een echt en constructief gesprek op gang te laten komen. De onafhankelijke gespreksbegeleiders van Dialogue helpen daarbij. Zo kom je in vertrouwelijke setting weer met elkaar in gesprek en kun je samen toewerken naar een oplossing.

 


 

Meer weten?

Wil je meer weten over bemiddeling? Neem dan contact op met Ellen van Gestel via evgestel@dialoguebv.nl of bel ons op 035- 54 11 844.