Opoen t

Beroepsopleiding Advocaten

Wat is de Beroepsopleiding Advocaten?

Advocaten moeten zich hun hele carrière blijven ontwikkelen. En dat begint al aan de start: iedere advocaat volgt de Beroepsopleiding Advocaten (BA) van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). De BA leidt deze beginnende advocaten op tot zelfstandige, deskundige en ethisch handelende juridische professionals.

 

Uitvoeringsorganisatie Beroepsopleiding Advocaten

Voor de ontwikkeling, organisatie en uitvoering van de Beroepsopleiding Advocaten heeft de NOvA het Centrum voor Postacademisch Onderwijs van de Radboud Universiteit en ons, Dialogue, als uitvoeringsorganisatie aangesteld. De combinatie CPO en Dialogue voert de BA uit sinds 2013.

 

Relevantie en kwaliteit

De NOvA wil een relevante opleiding bieden voor de hele balie die naadloos aansluit bij de praktijk en een antwoord is op de laatste en toekomstige ontwikkelingen in de wereld van de advocatuur en in de maatschappij. Het curriculum van de Beroepsopleiding Advocaten biedt daarom een coherent programma waarin ethiek, vaardigheden en juridische inhoud zijn geïntegreerd. De BA gaat uit van persoonlijke aandacht, met oog voor individuele leerbehoeften en moderne onderwijstechnieken.

 

Kennis en ervaring

Kwaliteit is daarbij het belangrijkste basisbeginsel van de Beroepsopleiding Advocaten. Daarom selecteert de uitvoeringsorganisatie alle docenten, trainers, toetsontwikkelaars en beoordelaars op basis van hun kennis en ervaring. We stellen daaraan hoge eisen, zodat zij hun rol op het vereiste niveau kunnen vervullen. En we bieden een continu opleidingsprogramma om hen te ondersteunen in de ontwikkeling van de daarvoor benodigde (didactische) vaardigheden. Een groot deel van de bij de BA betrokken professionals is zelf advocaat, zodat de toepassing van de stof in de praktijk maximale aandacht krijgt.

 

De volgende stap

De Beroepsopleiding Advocaten kent een centraal en een decentraal deel. Alle advocaten volgen het centrale deel van de beroepsopleiding bij de uitvoeringsorganisatie. Advocaten van een select aantal kantoren volgen het decentrale deel bij een andere geaccrediteerde aanbieder; alle overige advocaten volgen ook het decentrale deel bij ons als uitvoeringsorganisatie. Dit betekent dat álle advocaten in Nederland aan het begin van hun loopbaan een groot aantal opleidingsdagen en trainingen volgen die door de uitvoeringsorganisatieontwikkeld zijn.

 

Vele medewerkers zijn dagelijks bij de BA betrokken als onderwijsontwikkelaar, trainer, of achter de schermen in het kader van kwaliteit en organisatie. Zo ondersteunen we advocaten al vanaf de start van hun carrière – en dat blijven we doen in elke volgende stap in hun loopbaan.


 

Meer weten?

Wil je meer weten over de Beroepsopleiding Advocaten? Bekijk dan de website of neem contact op via info@beroepsopleidingadvocaten.nl of bel 088 – 059 57 00.