Opoen t

Een integrale aanpak

Conflicten komen dagelijks voor en hebben een enorme impact op de productiviteit en de cultuur van organisaties. Dat maakt een integrale managementvisie op conflictmanagement en –vaardigheden essentieel. Voor elke organisatie.

 

Conflicten worden nog te vaak als incidenten gezien en ad hoc aangepakt. Een aanzienlijk deel van de conflicten wordt in een (te) laat stadium aangepakt, waardoor conflicten onnodig escaleren. Daarnaast worden conflicten vaak benaderd als een juridisch probleem in plaats van een signaal dat de-escalatie en dialoog nodig is.

 

Wij zijn door ons kennis en ervaring ervan overtuigd dat  conflictmanagement een essentieel onderdeel moet zijn van interne opleidingen en managementdevelopmentprogramma’s. Waarin alle medewerkers de (basis)conflictvaardigheden ontwikkelen, die nodig zijn voor de uitoefening van hun taak. Managers en sleutelfunctionarissen, die vaak bij conflicten betrokken zijn dienen naast conflictvaardigheden ook bemiddelingsvaardigheden te ontwikkelen, waarmee zij proactief en effectief kunnen ingrijpen in (dreigende) conflicten. Indien de omvang van de organisatie dit toelaat, kunnen interne mediators worden aangesteld. Voor kleinere organisaties kan doorverwijzing naar externe mediators worden geïnstitutionaliseerd. Escalatie naar de traditionele, minder effectieve en kostbaardere manieren van conflicthantering, zoals juridische procedures, wordt daarmee tot een minimum beperkt. 

 

Naast het ontwikkelen van de benodigde vaardigheden en technieken is het dus ook belangrijk dat de structuur van de organisatie zo wordt ingericht dat conflicten op een optimale manier kunnen worden gemanaged. Zodat iedereen weet wat de mogelijke routes zijn en waar terecht kunt als je hulp nodig hebt bij een conflict. 

 

Wij bieden een integrale aanpak voor conflictmanagement o.a. bestaand uit:

  • • Analyse en organisatieadvies: voor een optimale conflictmanagement infrastructuur binnen jouw organisatie 
  • • Maatwerk trainingsprogramma‘s: om de conflict en- bemiddelingsvaardigheid van de mensen in de organisatie te ontwikkelen
  • • Opzetten interne loket inclusief mediatorspool, laagdrempelig en effectieve conflictoplossing  
  • • Externe mediationvoorziening met MfN-mediators 

 

Wij gaan graag met jou in dialoog over hoe conflictmanagement in jouw organisatie kan worden vormgegeven. 

 


 

Meer weten?

Wil je meer weten over een integrale aanpak? Neem dan contact op met Ellen van Gestel via evgestel@dialoguebv.nl of bel ons op 035- 54 11 844.