Dialoog betekent voor ons verbinding,
samenspraak, een goed gesprek en echt contact.

Ontwikkeling loont

We leven in een snel veranderende wereld met een hoge mate van onzekerheid en complexiteit. Technologische-, economische-, demografische- en klimaatveranderingen, leggen een continue druk op organisaties en de mensen die daarin werkzaam zijn.

Leiderschap, samenwerken, stressmanagement en conflictmanagement

Aan moderne managers en professionals worden daarom naast inhoudelijke kennis steeds vaker eisen gesteld op het gebied van leiderschap, samenwerken, stressmanagement en conflictmanagement. Zij dienen te beschikken over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden waardoor zij goed kunnen omgaan met veranderingen en de hectiek van de dagelijkse praktijk. Daarnaast wordt het steeds belangrijker dat managers en professionals regelmatig reflecteren op hun eigen gedrag en een goed ontwikkeld gevoel te hebben voor ethiek en professioneel handelen.

Investeer in mensen

Om aan deze eisen te kunnen voldoen is het belangrijk dat organisaties investeren in hun mensen door hen regelmatig te trainen in vaardigheden, te coachen in hun persoonlijke ontwikkeling en te begeleiden bij een betere samenwerking. Ook is het belangrijk dat organisaties ervoor zorgen dat de mensen in de organisatie zich met elkaar blijven verbinden zodat ze gebruik kunnen maken van elkaars kennis en talenten. Op deze manier verbetert de kwaliteit en productiviteit in uw organisatie.

Monique van de Griendt
Functie: CoachDirecteurMediator

Echt met elkaar praten en naar elkaar luisteren, brengt mensen en organisaties verder.