Missie

Dialogue is een bureau voor ontwikkeling van talent en organisaties van hoogopgeleide mensen. Met advies, coaching, mediation en training ondersteunt Dialogue organisaties in hun organisatieontwikkeling, teams in hun teamontwikkeling en individuele personen in hun persoonlijke- en vaardighedenontwikkeling.

Daarmee draagt Dialogue bij aan een maatschappij waarin organisaties beter functioneren, teams beter opereren, leidinggevenden beter op hun taak zijn voorbereid, goed kunnen reflecteren op hun managementstijl. Mensen hebben dankzij onze coaching beter zicht op wat hen beweegt, zijn in staat hun gedrag aan te passen aan wat de omstandigheden vragen en functioneren met meer plezier. Met onze Mediationopleiding vergroten wij het aandeel van deze vorm van conflictbemiddeling in de maatschappij. Door onze mediations maken wij de wereld conflictvaardiger.

Monique van de Griendt
Functie: CoachDirecteurMediator

Echt met elkaar praten en naar elkaar luisteren, brengt mensen en organisaties verder.