Blijf uzelf ontwikkelen,
laat u inspireren

Nieuw in ons aanbod

Nieuw aanbod op het gebied van ethiek en integriteit

De afgelopen jaren is, mede als gevolg van de economische crisis en de vele corporate scandals, de aandacht voor ethiek en integriteit in onze maatschappij toegenomen. Verschillende beroepsgroepen van professionals hebben hierop ingespeeld door beroepsattitude en beroepsethiek hoog op de agenda te zetten. Zo heeft de NBA, de beroepsorganisatie van accountants in Nederland, in 2012 de training ‘Professioneel Kritische Instelling’ en in 2014 de training ‘Zeg wat je ziet’ verplicht gesteld voor alle accountants.Bij de Amerikaanse Orde van Advocaten zijn zelfs dubbele opleidingspunten te behalen met Ethics courses. *

Ook in de Nederlandse advocatuur is het steeds meer een trending topic. Hierop inspelend komt Dialogue met een tweetal trainingen en 1 workshop op dit vlak.

Doelgericht schrijven voor juristen

Schrijven vormt een belangrijk deel van uw werk. Recht is immers taal. Bovendien verwacht men van een jurist goed leesbare teksten. In de praktijk blijkt echter dat efficiënt en tegelijkertijd effectief schrijven nog wel eens lastig. Het schrijven van een goed stuk kost te veel tijd of met de tekst wordt niet het beoogde doel bereikt.

De training Doelgericht schrijven voor juristen biedt u inzicht in uw (eigen) schrijfproces en inzicht in eisen aan teksten in het algemeen en juridische teksten in het bijzonder. Deze inzichten over met name structuur en stijl kunnen vervolgens in de eigen praktijk worden toegepast om snel effectieve teksten te produceren.

Meer weten? 


Overtuigend argumenteren

Gelijk hebben betekent nog niet automatisch dat u gelijk krijgt. Uw argumentatie moet overtuigen.
Snel goed inzicht verwerven in de relevante argumentatie in een zaak blijkt nogal eens lastig te zijn, zeker als een wederpartij ondoorzichtige en lange stukken aanlevert.

De training Overtuigend argumenteren biedt u de noodzakelijke theorie en toepassing om in de praktijk efficiënt en effectief te kunnen argumenteren.

Meer lezen?


Trainersopleiding

Heeft u ambitie om trainer te worden of bent u trainer en wilt u uw trainersvaardigheden aanscherpen en verdiepen, oftewel echt in de vingers krijgen? Twee keer per jaar start bij Dialogue de Trainersopleiding, een 4-daagse opleiding tot professioneel trainer.

In de Trainersopleiding leert u hoe u het verschil kunt maken in iemands professionele ontwikkeling en bekwaamt u zich in de benodigde vaardigheden die u tot een goed trainer maken. U bent daarbij zoveel mogelijk zelf aan het werk en aan het woord, waarbij we constant op zoek zijn naar een goede balans tussen theorie en praktijk.

Meer lezen? 


Masterclass ‘Lean voor legals’

Lean is in opkomst in de juridische sector. Advocaten en legal counsels die de principes al toepassen, merken de voordelen van de lean principes in hun dagelijkse werk. Centraal in de lean theorie staan de begrippen klantwaarde en verspilling. Daarmee is de filosofie een antwoord op de veranderende marktomstandigheden in de juridische sector.

In deze workshop leert u de theoretische uitgangspunten van de lean filosofie. U kent na afloop de verschillende begrippen uit de theorie. Omdat wij de leanprincipes vertaald hebben naar de juridische sector zijn ze direct toepasbaar in uw praktijk. De theorie wordt afgewisseld met praktijkoefeningen.
Gastspreker in deze Masterclass is Ebbo Haantjes van NautaDutilh, een van de eerste kantoren die is gestart met lean binnen de juridische praktijk. Ebbo neemt u mee in de ontdekkingstocht die hij daarbij meemaakte.

Meer lezen?