Met mediation blijft uzelf aan het stuur
en heeft u invloed op het proces en de oplossing

Aanpak

Aanvraag
Indien u uw conflict of een conflict in uw organisatie met mediation wenst op te lossen, kunt u contact met ons opnemen om het mediationproces op te starten. U kunt zelf, in overleg met de andere partij, de keuze voor de mediator bepalen. Klik daarvoor hier op de profielen van de mediators van Dialogue. Ook is het mogelijk dat wij u een geschikte mediator voorstellen.

Intake
Voor de mediation begint, spreekt de mediator vaak vooraf met de deelnemers in individuele gesprekken. Dat doen we in overleg met de partijen. Deze gesprekken zijn uiteraard vertrouwelijk. Zo kan de mediator met elke deelnemer kennismaken, goed de verwachtingen over en weer afstemmen en bespreken wat ieders rol in de mediation is.

Start
Dialogue contracteert volgens de modelovereenkomst en het reglement van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).
Tijdens de eerste gezamenlijke bijeenkomst ondertekenen de deelnemers de mediationovereenkomst. In de overeenkomst zijn de belangrijkste spelregels, rechten en plichten van de mediation vastgelegd. Denk aan de vertrouwelijkheid, de vrijwilligheid en de intentie om te onderzoeken of u in mediation een goede oplossing kunt bereiken. Ook de kostenverdeling en de mogelijkheid voor het inschakelen van externe adviseurs, zoals advocaten, staan erin beschreven.

De gesprekken zijn eerst gericht op het helder krijgen van de belangen die spelen. We werken daarom aan het herstel van open en eerlijke communicatie. Vaak zijn er enkele gesprekken nodig voor een succesvolle mediation. Zaken moeten soms bezinken en er is tijd nodig om goed na te denken tijdens het proces. Een oplossing moet immers recht blijven doen aan ieders persoonlijke en zakelijke belangen. De mediator ondersteunt de deelnemers daarom ook bij de onderhandelingen over een oplossing.

Afronding: vaststellingsovereenkomst
Aan het einde van de mediation leggen we de afspraken en verplichtingen vast in een vaststellingsovereenkomst. Deze zijn juridisch afdwingbaar.

Mocht het niet tot een oplossing komen, dan sluiten we de mediation af met een neutraal beëindigingsbericht. U kunt uiteraard op andere manieren blijven zoeken naar een oplossing, echter de vertrouwelijk gedeelde informatie mag u niet gebruiken.

Wilt u weten of mediation iets voor u kan betekenen of zoekt u een mediator? Neem dan contact op met Ellen van Gestel (evgestel@dialoguebv.nl) of Joost Maassen (jmaassen@dialoguebv.nl) op telefoonnummer 035-541 18 44.

Ellen van Gestel
Functie: ConsultantMediatorTrainer

Mooi als mensen in een mediation elkaar weer echt gaan zien en samen het negatieve in iets positiefs weten om te zetten.