Algemeen aanvaard is dat conflicten kansen bieden
en dat we er dus niet al te bang voor moeten zijn

Aandachtsgebieden, branches en specialismen

Aandachtsgebieden

Wij bemiddelen in verschillende soorten conflicten, waaronder:

 • Arbeidsconflicten
 • Ziekteverzuim en reïntegratie
 • Disfunctioneren
 • Ontslag
 • Samenwerkingsconflicten
 • Maatschaps- of vakgroepconflicten
 • Bestuurscrisis, conflicten in raden van bestuur en directieteams
 • Conflicten binnen en met ondernemingsraden en medezeggenschapsraden
 • Aandeelhoudersconflicten
 • Conflicten in joint ventures en strategische allianties
 • ICT-conflicten
 • Nalatenschapsconflicten

Branches
De branches waarin we veel bemiddelen en die we goed kennen zijn:

 • Bedrijfsleven
 • Familiebedrijven
 • Gezondheidszorg
 • Onderwijs
 • Overheid
 • Culturele sector

Onze specialismen

 • Groepsmediation
 • Meerpartijenmediation
 • Eendagsmediation
 • Engelstalige mediations
 • Duitstalige mediations
 • Franstalige mediations
Kim Richel
Functie: CoachConsultantMediatorTrainer

Mensen boeien me mateloos