Samenwerking vergt onderhoud

Teamcoaching

Goed samenwerken is geen vanzelfsprekendheid. Het is daarom belangrijk dat organisaties tijd en aandacht besteden aan de ontwikkeling van de teams in hun organisatie. Dialogue kan daarin adviseren en begeleiden.

In teams spelen vaak onbewuste processen waardoor synergie niet ontstaat en de effectiviteit niet optimaal is. Teamcoaching kan helpen de samenwerking te verbeteren en de effectiviteit van een groep of een team, als een maatschap of projectteam, te vergroten en daarmee de prestaties te verbeteren.

Teamcoaching is maatwerk.

Samen met de opdrachtgever bespreken we de gewenste resultaten en bepalen we de wijze waarop het team wordt gecoacht. Teamcoaching is vaak een combinatie van collectieve en individuele gesprekken. Dialogue kijkt bij teamcoaching altijd naar drie aspecten van samenwerking: zakelijke, relationele en persoonlijke aspecten.

  • Zakelijke aspecten van samenwerking gaan bijvoorbeeld over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden en besluitvorming.
  • Relationele aspecten gaan over hoe men met elkaar samenwerkt, hoe men elkaar feedback geeft en wat belangrijke waarden zijn.
  • Persoonlijke aspecten gaan over individuele mensen in het team; hoe zitten zij in hun vel, wat zijn hun persoonlijkheid, drijfveren en ambities.

Ook hebben we de beschikking over verschillende instrumenten die het makkelijker maken om met elkaar over de samenwerking te praten.

In teamcoaching komen vaak de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Synergy
  • Effectieve communicatie
  • Balans van persoonlijkheden, kennis en vaardigheden
  • Teamsamenstelling
  • Samenwerking en prestaties van teams

U kunt Dialogue ook inschakelen om een teamanalyse of teamassessment te verzorgen.

Indien u behoefte heeft aan teamcoaching, dan kunt u contact opnemen met Imke Blatter,  (iblatter@dialoguebv.nl) of Ellen van Gestel (evgestel@dialoguebv.nl), tel. 035 541 18 44 .

Imke Blatter
Functie: CoachConsultantTrainer

Iedere coachee heeft een eigen verhaal, een eigen vraag, eigen kwaliteiten en opgaven. Coaching is daarom altijd maatwerk.