Door de inzet van een instrument krijgt men meer inzicht in de eigen persoon en in de onderlinge samenwerking.

Instrumenten

Dialogue kan bij coaching en teamontwikkeling gebruik maken van verschillende gerenommeerde instrumenten en testen. Testen zijn voor Dialogue geen doel op zich. Een test is een hulpmiddel om meer persoonlijk inzicht te krijgen en om onbewuste obstakels in de samenwerking bloot te leggen waardoor het makkelijker is elkaar feedback te geven en moeilijke kwesties bespreekbaar te maken. De testen en instrumenten waarvan we het meest gebruik maken zijn;

  • BarOnEQ-i ®
  • Motivational Insights
  • NOA 360
  • Spiral Dynamics Integral®
  • Belbin teamrollen

Dialogue heeft ook de beschikking over verschillende intelligentietesten, die we met name inzetten bij selectie- en ontwikkelingsassessments.

Wilt u meer informatie over het gebruik of de inzet van testen of andere instrumenten, dan kunt u contact opnemen met Elodie Carmiggelt. Zij is te bereiken op telefoonnummer 035-541 18 44 of per mail ecarmiggelt@dialoguebv.nl.

Elodie Carmiggelt
Functie: CoachOpleidingsmanager Beroepsopleiding AdvocatenTrainer

Als je je doel niet bereikt, verander je aanpak maar niet je doel