Als de zakelijke, relationele en persoonlijke aspecten
met elkaar in balans zijn, zal een team excelleren

Maatschapsbegeleiding

Effectief samenwerken in een maatschap, sectie of vakgroepverband is geen vanzelfsprekendheid. Onuitgesproken verwachtingen, ruis in de communicatie, onduidelijke afspraken, botsende persoonlijkheden, grote werkdruk, onduidelijkheid over toekomstige ontwikkelingen: allemaal redenen waarom het in maatschappen, vakgroepen of teams niet goed kan gaan in de onderlinge samenwerking. Het is belangrijk om deze problemen in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken, te voorkomen of op te lossen door bewust aandacht te besteden aan samenwerking.

Dialogue kent door haar jarenlange ervaring met het begeleiden van maatschappen, secties en vakgroepen de specifieke dynamieken waar maatschappen mee kampen. Onze coaches en mediators hebben kennis van groepsdynamiek en systeemtheorie en kennen de branche waarin zij begeleiden.

Onze aanpak werkt

Onze aanpak is vaak een combinatie van individuele en collectieve gesprekken. Alles in overleg en samenspraak met u. Wij kijken daarbij vaak naar drie aspecten van samenwerking; de zakelijke, relationele en persoonlijke aspecten. Als die drie aspecten met elkaar in balans zijn, zal een team excelleren. De zakelijke aspecten van de samenwerking gaan bijvoorbeeld over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden en besluitvorming. De relationele aspecten gaan over hoe men met elkaar samen werkt, hoe men elkaar feedback geeft en wat belangrijke waarden zijn. De persoonlijke aspecten gaan over individuele maten of vakgroepleden; hoe zitten zij in hun vel, wat is hun persoonlijkheid, wat zijn hun drijfveren en ambities. Wij worden regelmatig ingeschakeld voor:

  • Bemiddeling bij communicatie- en samenwerkingsproblemen
  • Begeleiding bij opstellen beleidsplannen
  • Voorzitten en faciliteren van heidedagen en strategie-bijeenkomsten
  • Verbeteren van teamprestaties
  • Begeleiden van samenwerking na fusieproces
  • Samenwerkingsonderhoud

Mogelijk ook interessant voor u:

Ons programma ‘Voorzitten onder gelijken’.
Bijgaand vind u onze factsheet.

Neem voor meer informatie contact op met Monique van de Griendt: e-mail mvdgriendt@dialoguebv.nl of telefoonnummer 035-541 18 44.

Monique van de Griendt
Functie: CoachDirecteurMediator

Echt met elkaar praten en naar elkaar luisteren, brengt mensen en organisaties verder.