Intervisie is een belangrijk instrument
voor de bevordering van kwaliteit

Intervisiebegeleiding

Leren van elkaar

Intervisie is een effectieve manier om met collega’s of vakgenoten te leren van vragen en problemen uit de dagelijkse werkpraktijk. Intervisie draagt bij aan het vergroten van de kwaliteit en houdt uw vakkennis en vakbekwaamheid op peil. Maar ook bij veranderings- en opleidingstrajecten binnen een organisatie kan het zinvol zijn om een intervisiegroep te formeren.

Professionele begeleiding loont

Onze coaches, procesbegeleiders en mediators hebben veel ervaring in het begeleiden van intervisiebijeenkomsten. Ook begeleiden zij vaste intervisiegroepen. Zeker bij de start van een nieuwe intervisiegroep loont het om professionele begeleiding in te roepen. De intervisiebegeleiders van Dialogue beheersen de verschillende werkvormen voor intervisie en supervisie zodat zij telkens de voor uw specifieke intervisiebijeenkomst geschikte methode kunnen selecteren. Het in de intervisie gebruikte materiaal vormt voorts een bruikbaar naslagwerk voor u.

Verschillende intervisiemethoden

We laten u kennismaken met verschillende intervisiemethoden en oefeningen en geven u praktische tips. Het is ons doel om uw intervisiegroep snel zelfstandig en effectief te laten functioneren.

Indien gewenst kunnen punten voor permanente educatie worden aangevraagd voor intervisiebijeenkomsten. Dialogue biedt zowel vFAS erkende als NOvA geaccrediteerde gespreksleiders, die uw intervisiebijeenkomsten kunnen begeleiden.

Indien u vragen heeft of geïnteresseerd bent in een vrijblijvend gesprek of kennismaking, dan kunt u contact opnemen met Imke Blatter (iblatter@dialoguebv.nl), tel. 035 541 18 44.

Imke Blatter
Functie: CoachConsultantTrainer

Iedere coachee heeft een eigen verhaal, een eigen vraag, eigen kwaliteiten en opgaven. Coaching is daarom altijd maatwerk.