Intervisie is een belangrijk instrument
voor de bevordering van kwaliteit

Intervisiebegeleiding

Leren van elkaar

Intervisie is een effectieve manier om met collega’s of vakgenoten te leren van vragen en problemen uit de dagelijkse werkpraktijk. Met intervisie kunt u de kwaliteit vergroten en houdt u uw vakkennis en vakbekwaamheid op peil. Maar ook bij veranderings- en opleidingstrajecten binnen een organisatie kan het formeren van een intervisiegroep heel zinvol zijn.

Professionele begeleiding loont!

Start u een nieuwe intervisiegroep? Dan loont het om professionele begeleiding in te schakelen. De coaches, procesbegeleiders en mediators van Dialogue hebben veel ervaring in het begeleiden van intervisiebijeenkomsten en vaste intervisiegroepen. Onze intervisiebegeleiders beheersen de verschillende werkvormen voor intervisie en supervisie, waardoor zij altijd de beste methode voor uw specifieke intervisiebijeenkomst kunnen selecteren. Daarnaast kunt u ons materiaal dat tijdens de intervisie wordt ingezet, gebruiken als nuttig naslagwerk.

Verschillende intervisiemethoden

In onze intervisiebegeleiding maakt u kennis met verschillende intervisiemethoden en oefeningen. Daarnaast krijgt u praktische tips, waardoor uw intervisiegroep snel zelfstandig en effectief kan functioneren.

Voor intervisiebijeenkomsten kunnen indien gewenst punten voor permanente educatie worden aangevraagd. Dialogue biedt zowel vFAS erkende als NOvA geaccrediteerde gespreksleiders, die uw intervisiebijeenkomsten kunnen begeleiden.

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd  in een vrijblijvend gesprek of kennismaking? Stuur dan een e-mail aan Imke Blatter, of bel 035 541 18 44.

Imke Blatter
Functie: CoachConsultantTrainer

Iedere coachee heeft een eigen verhaal, een eigen vraag, eigen kwaliteiten en opgaven. Coaching is daarom altijd maatwerk.