Door coaching krijgt u een beter
inzicht in uzelf en in anderen

Individuele coaching

In de strijd tegen het coronavirus worden er geen bijeenkomsten meer georganiseerd tot 1 juni. Dialogue heeft goede ervaringen met coaching via video en biedt u daarom nu deze online oplossing. Geïnteresseerd? Neem dan voor het inplannen van een vrijblijvend kennismakingsgesprek contact op met Imke Blatter, tel: 035 541 18 44 of e-mail iblatter@dialoguebv.nl.

Bij individuele coaching voor professionals staat u centraal. Samen werken we aan het bereiken van uw doelen, terwijl u bouwt aan het vergroten van uw capaciteiten, bewustwording en welzijn door persoonlijke ontwikkeling.

Persoonlijke aanpak

Individuele coachingstrajecten starten met een vrijblijvend intakegesprek ter kennismaking, want het is belangrijk dat er een ‘klik’ is tussen u en uw coach. Daarnaast wordt uw coachingsvraag besproken en concreet gemaakt. De coach zet een voor u op maat gemaakt traject uit en maakt een offerte voor het aantal coachingsgesprekken.

Mocht u besluiten met onze coaches te willen werken, dan starten we de meeste coachingstrajecten met de BarOn Emotionele Intelligentie Inventory. Deze vragenlijst – die u online kunt invullen – geeft een goed beeld van uw kwaliteiten en ontwikkelpunten. De resultaten van deze vragenlijst interpreteren wij samen met u, zo ontstaat een helder beeld van de vraag achter uw vraag.

Coaching op 3 niveaus

Dialogue werkt in coaching op 3 niveaus:

  • Persoonlijk – u vergroot uw inzicht in uzelf, uw persoonlijkheid, gedrag en bewustwording van patronen;
  • Vaardigheden – u leert verdiepen of ontwikkelt nieuwe vaardigheden die voortkomen uit uw coachingsvraag;
  • Cognitief – u doet kennis op over het onderwerp dat centraal staat in de coaching.

Onze aanpak

Coachingsgesprekken duren doorgaans anderhalf uur en vinden met tussenpozen van drie weken plaats. Tussen de gesprekken door werkt u aan opdrachten die verband houden met de coachingsvraag.

Goede nazorg

Een goede nazorg vinden we zeer belangrijk. Samen met u formuleren we waar u over drie en zes maanden na het coachingstraject wilt staan. Goede nazorg helpt om wat u heeft geleerd te verankeren zodat werkelijke verandering plaatsvindt.

Maak hier alvast kennis met onze coaches.

Geïnteresseerd? Neem dan voor het inplannen van een vrijblijvend kennismakingsgesprek contact op met Imke Blatter, tel: 035 541 18 44 of e-mail iblatter@dialoguebv.nl.

Imke Blatter
Functie: CoachConsultantTrainer

Iedere coachee heeft een eigen verhaal, een eigen vraag, eigen kwaliteiten en opgaven. Coaching is daarom altijd maatwerk.