Een onafhankelijke begeleider zorgt ervoor
dat uw bijeenkomst effectief verloopt.

Procesbegeleiding

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u een onafhankelijke professional nodig heeft voor de begeleiding van bijeenkomsten, vergaderingen, projecten, besluitvormingsprocessen en veranderingstrajecten. Dialogue beschikt over ervaren, enthousiaste en ter zake kundige professionals die u kunnen begeleiden.

Persoonlijke benadering en praktijkgerichtheid

Kenmerkend voor onze aanpak is de persoonlijke benadering en praktijkgerichtheid. Onze aanpak is afhankelijk van uw concrete vraag en behoefte. Zo kunnen we starten met een analyse van de problematiek om samen met u een helder beeld te schetsen van de te bereiken doelen. We leiden besprekingen, eventueel gecombineerd met trainingselementenen en individuele coachingsgesprekken. Afhankelijk van het te bereiken doel wordt gekozen voor een specifieke methodiek.

Begeleiding naar resultaat

Wij worden regelmatig ingeschakeld voor:

  • Faciliteren van vergaderingen, gesprekken en groepssessies
  • Onafhankelijk voorzitterschap en dagvoorzitterschap
  • Voorzitten van heidedagen en strategische bijeenkomsten
  • Voeren van een evenwichtig gesprek over de samenwerking, ter preventie of oplossing van een conflict
  • Vervullen van de rol van externe vertrouwenspersoon
  • Instellen van onafhankelijk klachtonderzoek

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joost Maassen op tel. 035 541 18 44 of e-mail jmaassen@dialoguebv.nl.

Joost Maassen
Functie: CoachConsultantMediatorTrainer

I have made a ceaseless effort not to ridicule, not to bewail, not to scorn human actions, but to understand them.
– Baruch Spinoza –