Een zorgvuldige procedure doet
recht aan mens en organisatie

Onafhankelijk onderzoek

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom u als organisatie behoefte heeft aan een onafhankelijk onderzoek over de houding en het gedrag van uw medewerkers, afdelingen of teams. Dit kan zijn als er zich een incident heeft voorgedaan of als u signalen heeft gekregen van een ervaren angstcultuur of misstanden in uw organisatie of van ongewenst gedrag, zoals onveilige werkomstandigheden of intimidatie.

Dialogue kan het onafhankelijk onderzoek voor u verzorgen.

Onze werkwijze is zorgvuldig en vertrouwelijk. Na een intakegesprek met de opdrachtgever, stellen we een plan van aanpak op voor het onderzoek. Het onderzoek zal in ieder geval bestaan uit individuele gesprekken met betrokkenen en stakeholders van uw organisatie. Het onderzoek kan worden gecombineerd met een documentenonderzoek of met observaties van (team)bijeenkomsten.

Het onderzoek wordt verricht door gekwalificeerde coaches of mediators van Dialogue. De bevindingen van het onderzoek worden mondeling aan u toegelicht en u ontvangt een schriftelijke rapportage, waarin we naast een zorgvuldige analyse ook aanbevelingen geven.

Ook kunt u ons inschakelen als onafhankelijk externe vertrouwenspersoon voor uw organisatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique van de Griendt (mvdgriendt@dialoguebv.nl), telefoonnummer 035-541 18 44.

Monique van de Griendt
Functie: CoachDirecteurMediator

Echt met elkaar praten en naar elkaar luisteren, brengt mensen en organisaties verder.