Een dialoogbijeenkomst: een belangrijk instrument
voor organisatieontwikkeling

Dialoogbijeenkomsten

Onze naam zegt het al. Wij geloven erin dat een goede dialoog met alle stakeholders binnen en/of buiten een organisatie essentieel is voor ontwikkeling, verandering en realiseren van doelstellingen.

Wij faciliteren dialoogbijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen. We zorgen ervoor dat in dialoogbijeenkomsten de deelnemers luisteren naar elkaars wensen en zorgen. Dat leidt tot meer bewustzijn en zicht op eigen behoeften en meer begrip voor de anderen. Een volgende stap is samen nadenken over oplossingen die passen bij de verschillende wensen en behoeften.

Wij leiden ook gespreksleiders op zodat uw eigen mensen de dialoog in uw organisatie blijvend kunnen verzorgen.

Meer weten?
Wilt u meer informatie of een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Neemt u dan contact op met Monique van de Griendt: mvdgriendt@dialoguebv.nl of via telefoonnummer 035-541 18 44.

Monique van de Griendt
Functie: CoachDirecteurMediator

Echt met elkaar praten en naar elkaar luisteren, brengt mensen en organisaties verder.