We leven in een VUCA wereld. Continue en
snelle verandering is de nieuwe realiteit.

Cultuur- en verandertrajecten

We leven in een snel veranderende, onzekere, complexe en meerduidige wereld. (VUCA: Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous). Organisaties veranderen daarom continu. Dialogue adviseert organisaties van professionals in veranderingstrajecten, zoals fusies, overnames, cultuurverandering, reorganisaties; Dialogue adviseert u hoe u de gewenste veranderingen kunt realiseren, hoe u uw mensen mee kunt krijgen en hoe u om kunt gaan met de weerstand die u bij een veranderingsproces tegen kunt komen.

Wij zijn gespecialiseerd in leiderschap bij veranderingstrajecten

In een veranderingstraject kijken we naar de volgende vragen: wat betekenen de veranderingen voor uw organisatie en uw medewerkers, hoe krijgt u uw medewerkers mee, hoe gaat u uw medewerkers in het veranderingstraject begeleiden en ondersteunen, welke voorbeeldrol kunt u hierbij vervullen, hoe kunnen uw medewerkers bij het veranderingstraject betrokken worden en hoe kunt u sturen op het gewenste resultaat?

Onze aanpak is altijd een advies op maat. Samen met u maken we een analyse van de achtergrond en aanleiding en maken we een plan van aanpak voor de realisatie van de gewenste verandering.

Meer weten, neem contact op met Imke Blatter, iblatter@dialoguebv.nl of telefoonnummer 035-541 18 44.

Imke Blatter
Functie: CoachConsultantTrainer

Iedere coachee heeft een eigen verhaal, een eigen vraag, eigen kwaliteiten en opgaven. Coaching is daarom altijd maatwerk.