Zet medewerkers in hun kracht
en benut hun talenten

Talentanalyse en assessments

Op verschillende momenten neemt u beslissingen ten aanzien van de investeringen die u wilt doen in het talent van uw mensen. Dat begint bij een sollicitatieprocedure, een promotie of opleiding van een medewerker, een vraag op het gebied van organisatieontwikkeling en voert zo ver als het faciliteren van outplacement. Wij bieden u afhankelijk van het beslissingsmoment verschillende vormen van assessment aan, een selectieassessment, ontwikkelingsassessment of loopbaanassessment.

Als het gaat om een kandidaat voor een mogelijke promotie of het toetreden tot de maatschap of partnergroep zal de nadruk liggen op prestatiemotivatie en compententieontwikkeling. Bij de selectie van een nieuwe collega ligt er meer nadruk op persoonlijkheid en kerncompetenties die passend zijn bij de functie.

De inzet van instrumenten

De inzet van instrumenten als intelligentietests, persoonlijkheidsvragenlijsten, prestatiemotivatietests, gedragssimulatie in de vorm van rollenspellen of praktijkoefeningen wordt op het doel afgestemd en tot een passend programma gemaakt.

Omdat wij weten wat er speelt in uw vak zijn wij in staat om effectief alle benodigde informatie boven tafel te krijgen waarmee u een zo goed mogelijke beslissing kunt nemen. Wij geven u een helder en toekomstgericht advies, waar zowel de kandidaat als uw organisatie op verder kan bouwen.

Kort en krachtig
Een basisassessment duurt een halve dag en bestaat uit een rollenspel, een gesprek van een uur met de psycholoog en een afrondende rapportage voor de deelnemer. De tests en vragenlijsten worden vooraf afgenomen. Dat is effectief en efficiënt voor de kandidaten en de opdrachtgevers.

De kosten voor een basisassessment zijn circa € 950,- exclusief btw. De kosten voor een quickscan-assessment komen neer op circa € 595,- exclusief btw.

Indien u vragen heeft of geïnteresseerd bent in een vrijblijvend gesprek of kennismaking, dan kunt u contact opnemen met Elodie Carmiggelt, tel. 035 541 18 44 of e-mail ecarmiggelt@dialoguebv.nl.

Elodie Carmiggelt
Functie: CoachOpleidingsmanager Beroepsopleiding AdvocatenTrainer

Als je je doel niet bereikt, verander je aanpak maar niet je doel