De gezondheidszorg
is in beweging

Medisch specialisten

De dynamiek in de medische wereld is groot. De toenemende vergrijzing, de technologische ontwikkelingen en de mondigheid van de patiënt zorgen ervoor dat de medische wereld continu in ontwikkeling is. Om de zorgkosten te beheersen, ontstaan er nieuwe bedrijfsmodellen en vindt er zowel schaalvergroting als privatisering plaats. Ook de druk van de overheid neemt toe en er worden steeds hogere eisen gesteld aan kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid.

Toenemende druk leidt sneller tot conflicten

De continue veranderingen in de medische wereld, zorgen ervoor dat de druk op de organisatie en de mensen die daarin werken hoog is. Door de dynamiek in de gezondheidszorg kunnen conflicten makkelijk ontstaan. Door het spanningsveld tussen financiële en juridische regelgeving, de organisatie van de samenwerkingsverbanden in de zorg, de inhoudelijke eisen die aan de zorg worden gesteld en de emotionele betrokkenheid bij de patiënten, wordt deze druk vaak nog vergroot.

Conflicten kunnen worden voorkomen door goed te communiceren, op een juiste wijze te onderhandelen en tijdig te interveniëren bij problemen die mogelijk kunnen escaleren.

Dialogue begeleidt professionals, teams, vakgroepen en maatschappen in de zorg op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en samenwerking.

Onze thema’s:

De Dialogue mediators hebben een ruime ervaring in de gezondheidszorg en hebben bemiddeld in een groot scala aan samenwerkingsconflicten in de zorg.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd geraakt in wat Dialogue voor u kan betekenen? Neem dan contact op met Ellen van Gestel. Zij is te bereiken op nummer 035-541 18 44 of per e-mail: evgestel@dialoguebv.nl.

Ellen van Gestel
Functie: ConsultantMediatorTrainer

Mooi als mensen in een mediation elkaar weer echt gaan zien en samen het negatieve in iets positiefs weten om te zetten.