Vertrouwen en het scheidingsproces

Als echtscheidingsmediator, zie je vaak dat het met het vertrouwen tussen partijen slecht is gesteld. Partijen schatten de kans dat een actie van de ander voor hem/haar ongunstig of nadelig uitpakt, hoog in. De periode van echtscheiding wordt als een zware en stressvolle periode ervaren. Dat heeft direct zijn weerslag op het zelfvertrouwen van de betrokken partijen. En zelfvertrouwen geldt weer als voorwaarde voor het schenken van vertrouwen in de ander…

Je kunt niet om emoties heen
Bij de afname van (zelf)vertrouwen spelen emoties een belangrijke rol. Gevoel van verlies, spijt, ongeloof en van schaamte kunnen in alle hevigheid naar boven komen. Als mediator is het belangrijk dat je een zodanige setting weet te creëren dat partijen hun kwetsbaarheden durven te tonen én de moed ontwikkelen om dit precaire proces écht aan te willen gaan. Empowerment van partijen speelt hierbij een rol, waarbij ook rekening gehouden wordt met de belangen van de ander, evenals met de belangen van het kind. Dit gaat hand in hand met enige opoffering van het eigenbelang.

Kritisch oog
Als mediator ben je er ook om als kritisch oog te fungeren, daar waar partijen blind varen op hun eigen aannames, interpretaties en ideeën. Als je partijen bewust kunt maken van hun eigen gedrag, in relatie tot de ander en in relatie tot het hele gezin (sociaal bewustzijn), dan bezit je de sleutel om de vertrouwensrelatie tussen partijen weer langzaam op te kunnen bouwen.

Transparantie is een must
Hier dien je als mediator de regie over te voeren. En uiteraard probeer je -met je toolbox aan interventies- wederzijds begrip en respect tussen partijen te bewerkstelligen. Dat begint vaak met de bereidheid van partijen om écht naar elkaar te luisteren en daarnaast, heel belangrijk, om elkaar iets te gunnen.

Als het vertrouwen langzaam begint te groeien, zie je dat partijen heel goed in staat zijn om tot afspraken te komen. Dát geeft als mediator zo’n voldaan gevoel; dáár doe je het allemaal voor!

Wendy Pekelharing
Mediator, trainer en consultant