Verantwoord en duurzaam ondernemen

Werken aan een betere wereld…
Dit kun je doen als mens, maar zeker ook als bedrijf. In Amerika noemen ze bedrijven die een bijdrage leveren aan een betere wereld: B Corps, oftewel Benefit Corporations. Een wereldwijd netwerk van organisaties die zich samen inzetten voor een verantwoorde en duurzame wereld. Bedrijven die niet alleen verantwoordelijkheid nemen op het gebied van milieu, maar bedrijven met een sociale en/of ecologische impact.

Inmiddels voeren meer dan duizend bedrijven in ruim dertig landen het predicaat B Corp. Bekende Nederlandse B Corps zijn o.a. Dopper en Fairphone, waarbij je je alles kunt voorstellen hoe zij een bijdrage leveren aan een betere wereld; Dopper door mee te werken aan het verminderen van de plastic soep in onze oceanen en Fairphone, de modulaire telefoon met een duurzaam ontwerp.

Dialogue wil ook een positieve impact hebben als bedrijf en gaat dus op voor de B Corp certificering.

B Corp word je niet zo maar…
Om B Corp gecertificeerd te worden vindt een uitgebreid bedrijfsonderzoek plaats en worden de volgende categorieën beoordeeld: bestuur, personeel, samenleving en omgeving. De impact van Dialogue moet meetbaar zijn voor al onze stakeholders: medewerkers, leveranciers, de maatschappij en omgeving. Ook moet het omschreven staan in de missie en moet het gemeten kunnen worden. Dat gaat verder dan onze huidige missie.

Missie van Dialogue
Dialogue is een bureau voor ontwikkeling van talent en organisaties van hoogopgeleide mensen. Met advies, coaching, mediation en training ondersteunt Dialogue organisaties in hun organisatieontwikkeling, teams in hun teamontwikkeling en individuele personen in hun persoonlijke- en vaardighedenontwikkeling.

Missie +
We hebben onze missie aangescherpt met: ‘Daarmee draagt Dialogue bij aan een maatschappij waarin organisaties beter functioneren, teams beter opereren, leidinggevenden beter op hun taak zijn voorbereid, goed kunnen reflecteren op hun managementstijl. Mensen hebben dankzij onze coaching beter zicht op wat hen beweegt, zijn in staat hun gedrag aan te passen aan wat de omstandigheden vragen en functioneren met meer plezier. Middels de mediationopleiding vergroten wij het aandeel van deze vorm van conflictbemiddeling in de maatschappij. Door onze mediations maken wij de wereld conflictvaardiger.’

Yes
Een prachtig streven om niet alleen in het hart B Corp te zijn, maar ook hiervoor de erkenning te ontvangen. Zijn er inmiddels voldoende punten behaald? Dan is nu het wachten op ons beoordelingsgesprek waarin wordt aangegeven welke documentatie we nog moeten aanleveren. Daarna is het wachten op de verlossende ‘yes’ van de definitieve certificering.
En dat is dan niet meer dan een begin: wij zullen vervolgens steeds verder gaan in onze zorg voor people, profit en planet.

We keep our fingers crossed!

Carole Huntjens.

Carole Huntjens
Functie: Business Developer

Altijd op zoek naar kansen en mogelijkheden om organisaties en hun werknemers verder te ontwikkelen.