Trainingen

Algemene informatie

  • Prijs: € 135
  • Accreditatie: PO 2

Startdata

  • 17 september 2021 (14.00 - 16.00 uur (Straf))
  • 11 oktober 2021 (14.30 - 16.30 uur (Bestuur))
  • 3 november 2021 (15.00 - 17.00 uur (Civiel))
  • 8 november 2021 (10.00 - 12.00 uur (Straf))
  • 25 november 2021 (11.00 - 13.00 uur (Bestuur))
  • 2 december 2021 (14.00 - 16.00 uur (Civiel))
  • 8 december 2021 (10.00 - 12.00 uur (Civiel))
  • 13 december 2021

Online intervisie voor advocaten

Intervisie is voor advocaten een belangrijk instrument voor kwaliteitsontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, onderlinge kennisdeling en onderhoud van de voor de advocatuur belangrijke vaardigheden en technieken. • Werk aan je persoonlijke ontwikkeling als advocaat • Online, in jouw eigen veilige en vertrouwde omgeving • Leer van dilemma’s van anderen Online intervisie bij Dialogue voldoet aan de vereisten van de Nederlandse Orde van Advocaten in het kader van de Kwaliteitstoetsen

Over intervisie

Als advocaat ben je sinds 1 maart 2020 verplicht om ieder jaar deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback. Een van de drie mogelijke vormen is intervisie; een belangrijk instrument om je deskundigheid en functioneren als advocaat te verbeteren. En dat kan ook online! Dialogue biedt online intervisie aan waarbij de aandacht zich richt op dilemma’s of vragen over het eigen functioneren, de praktijkvoering of praktijkuitoefening. Het gaat niet over juridische vragen. Te denken valt aan onderwerpen als ethisch handelen, beroepsattitude, aanpak van een zaak, vakbekwaamheid en professionele dilemma’s. Bij online intervisie sluit je via een Zoom-sessie aan bij een groepsbijeenkomst. Wil je liever een fysieke intervisiebijeenkomst bijwonen? We bieden ook een ‘reguliere’ vorm van intervisie voor advocaten aan.

Resultaat

Intervisie bevordert: • De vakbekwaamheid • De professionalisering • De collegiale samenwerking, consultatie en onderlinge steun • De reflectieve en communicatieve vaardigheden

Voor wie

Alle advocaten zijn sinds 1 maart 2020 verplicht om jaarlijks deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback. Op grond van de huidige regelgeving (artikel 14 van de Regeling op de advocatuur) onderschrijft de NOvA het belang van intervisie voor alle advocaten. Om de deskundigheid en het functioneren van een advocaat op peil te houden en te verbeteren, is intervisie, middels de Kwaliteitstoetsen, ook wettelijk vastgelegd voor advocaten.

Programma

Bij intervisie breng jij of een andere deelnemer een dilemma of vraag in over het eigen functioneren, de praktijkvoering of praktijkuitoefening. Het gaat hierbij niet om juridische vragen, maar om onderwerpen als ethisch handelen, beroepsattitude, aanpak van een zaak, vakbekwaamheid en professionele dilemma’s. Uitgangspunten: • De intervisie voldoet aan de vereisten van de Nederlandse Orde van Advocaten in het kader van de Kwaliteitstoetsen • Ten minste 3 en maximaal 10 deelnemers per intervisiebijeenkomst • De deelnemers zijn werkzaam op hetzelfde rechtsgebied of dezelfde rechtsgebieden • De advocaten brengen ieder één of meer dilemma's of vragen in over het eigen functioneren, de praktijkvoering of de praktijkuitoefening • Intervisie vindt plaats gedurende ten minste acht uur per jaar • Eén niet-juridisch opleidingspunt per uur, met een maximum van vier punten per jaar • De gespreksleider heeft een geheimhoudingsplicht op grond van Artikel 26, lid 3. Advocatenwet. Deelnemers stellen gezamenlijk geheimhoudingsregels vast. Kosten Prijs per individuele deelname per sessie : € 135 • 2 sessies : € 245,- • 3 sessies : € 360,- • 4 sessies of meer : € 110,- per individuele deelname per sessie Datums en tijden In het schema zie je per thema op welke datum en tijd je Online Intervisie voor Advocaten kunt volgen: Datums en tijden Online Intervisie voor Advocaten