Trainingen

Algemene informatie

  • Prijs: € 275
  • Accreditatie: PO 3

Startdata

  • 20 april 2022 (Bussum)
  • 11 oktober 2022 (Bussum)

Conscious Contracting: contracteren in dialoog

Conscious Contracting Op weg naar een duurzame relatie! • Een nieuwe kijk op het sluiten van een contract • Sluit overeenkomsten vanuit vertrouwen • Maak elkaars verwachtingen waar Het sluiten van een zakelijk contract is vaak gebaseerd op het afdekken van risico’s. Niet de relatie is leidend, maar het eenzijdig belang (meestal ten koste van de ander). Maar wat doet het met die relatie als je je opstelt als ‘toekomstige vijand’? Conscious contracting gaat uit van openheid en vertrouwen, waardoor je een duurzame relatie met elkaar kunt aangaan.

Over de training

Conscious contracting (ook wel duurzaam of bewust contracteren) breekt met de gangbare manier van contracteren. Uitgangspunt bij een duurzaam contract is openheid en vertrouwen. De partijen voeren bewust het gesprek over de wederzijdse visies, waarden en verwachtingen. En maken vervolgens zelf gezamenlijk keuzes over de verantwoordelijkheden, rechten en plichten. Alles opgetekend in een leesbaar, dynamisch contract. In de training Conscious contracting maak je kennis met deze andere manier van contracteren. Samenwerking Rookie Minds Merlijn Mazairac is partner bij The Rookie Minds; een organisatie waar vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid een gegeven zijn en zelforganisatie het uitgangspunt. Merlijn is eerder jarenlang werkzaam geweest als advocaat, bedrijfsjurist en docent. Zij is een professional die zaken bespreekbaar maakt en zorgt voor verbinding. Merlijn gelooft in de kracht van duurzaam contracteren, denkt hierin mee en enthousiasmeert iedereen om terug te gaan naar de basis. Naar waar het allemaal om draait in het zakendoen: vertrouwen.

Programma

De training Conscious Contracting: contracteren in dialoog beslaat een dagdeel van 3 uur (14.00 uur tot ca. 17.15 uur). In de training komen de volgende onderwerpen aan bod: • De context en de maatschappelijk ontwikkelingen • De randvoorwaarden • Het proces naar een duurzaam contract • De opbouw van de overeenkomst • Voorbeelden uit de praktijk • De rol van de jurist en van de contractspartijen in het proces • De succesfactoren

Datums 2021/2022

- 24 augustus 2021 - 20 april 2022 - 11 oktober 2022

Resultaat

Na deze training heb je een totaal andere kijk op contracteren. Je kent het totstandkomingsproces, de noodzakelijke elementen en de verschillende rollen van alle betrokkenen. Je weet welke stappen je moet doorlopen en hoe je een duurzaam contract opstelt. En je hebt voldoende handvatten om zelf aan de slag te gaan!

Voor wie

Deze training is geschikt voor iedereen die in korte tijd wil leren anders om te gaan met het sluiten van contracten. Wie in verbinding met de ander zaken wil doen en de relatie belangrijker vindt dan het afdekken van risico’s, zal zeker veel aan deze training hebben.