Trainingen

Algemene informatie

  • Prijs: € 695
  • Accreditatie: PO 6

Startdata

  • 25 april 2022 (Bussum)
  • 10 oktober 2022 (Bussum)

Beroepsethiek voor advocaten; gedragsregels en tuchtrecht

De maatschappij verandert. Denk aan de rol van het internet, de sociale media en de druk op de vertrouwelijkheid van informatie. De advocatuur verandert ook. Cliënten worden veeleisender, er is commerciële druk en er zijn soms minder mogelijkheden om voldoende tijd te investeren in een specifieke zaak. Daarmee kan de advocaat aanlopen tegen de grenzen van de zorg voor de toevertrouwde belangen van de cliënt en het handelen zoals een behoorlijk advocaat betaamt. De integriteit kan onder druk komen te staan. Na de herziening van de Advocatenwet, de invoering van de Verordening op de advocatuur en de herziening van de gedragsregels is dit een goed moment om stil te staan bij de rol van de advocaat, de ethische aspecten die verbonden zijn aan de beroepsuitoefening én de nieuwe regels.

Programma

In deze praktische en interactieve training wordt specifiek ingegaan op deze aspecten en u ontvangt handvatten en tips om daar binnen uw kantoororganisatie direct mee aan de slag te gaan. Ook wordt aandacht besteed aan de Wwft, daar de naleving van deze wetgeving onderdeel uitmaakt van het gedragsrecht. Uiteraard wordt er ruim tijd ingeruimd om stil te staan bij dilemma’s uit de eigen praktijk en er wordt gekeken naar manieren om dilemma’s te signaleren en bespreekbaar te maken.

In deze interactieve training komen de volgende onderwerpen aan bod:

• Welke ethische aspecten zitten er aan het vak van advocaat en wat is het belang van deze aspecten • Het wettelijk kader: Advocatenwet, de Verordening op de advocatuur en de gedragsregels • Recente wijzigingen met betrekking tot toezicht. Wat betekenen de wijzigingen in de praktijk • Wwft, Reikwijdte voor de advocatuur • Actualiteiten: meest voorkomende klachten tegen advocaten. Bloemlezing uit recente tuchtuitspraak • Dilemma bespreking; eigen dilemma’s en veel voorkomende dilemma’s van advocaten • Signaleren en bespreekbaar maken van ethische dilemma’s op de werkvloer en bij cliënten

Doelstelling

Na afloop van de training Beroepsethiek voor advocaten; gedragsregels en tuchtrecht bent u volledig up-to-date voor wat betreft het gedragsrecht en het tuchtrecht en kunt u deze plaatsen in het kader van de integriteit van de advocatuur. Verder bent u zich meer bewust van de manieren waarop u met ethische vragen in aanraking kunt komen en hoe u deze bespreekbaar kunt maken.

Kracht van onze training Beroepsethiek voor advocaten; gedragsregels en tuchtrecht

• Kleine groepen met veel persoonlijke aandacht • Zeer ervaren ethiektrainer/jurist • Interactieve werkvormen

Trainer

Annemiek Louwrier is trainer en adviseur op het gebied van professionele ethiek. In een lange carrière als advocaat en bedrijfsjuridisch adviseur is zij steeds meer overtuigd geraakt van de noodzaak om aandacht te geven aan de ethische kant van de uitoefening van de vrije beroepen, zowel in de kantoororganisatie als door de individuele professional. Annemiek is behalve jurist, ook gecertificeerd Socratisch gespreksleider, intervisieleider en trainer Morele Oordeelvorming. Voor Dialogue is zij als trainer en ontwikkelaar betrokken bij de Beroepsopleiding Advocatuur en verzorgt zij diverse trainingen op het gebied van beroepsethiek.