Trainingen

Algemene informatie

  • Prijs: € 1.295
  • Accreditatie: PO 9

Startdata

  • 14 februari 2025

Krijgskunst voor advocaten

Heb je het gevoel dat je beter kunt? Gaat de dynamiek van alle dag ten koste van je werkplezier? Om de regie weer in handen te krijgen en je persoonlijke balans te herstellen, biedt krijgskunst je een stevige basis.

Over deze training

De training Krijgskunst voor advocaten is gebaseerd op een unieke mix van krijgskunstprincipes, coaching en ervaringen met conflicten uit de rechtszaal. De principes achter de verschillende krijgskunstdisciplines zoals judo, karate, jijitsu en aikido helpen je om uje leven energieker, steviger en beter in balans in te richten. Iedereen, ongeacht leeftijd of fysieke conditie, kan aan deze training deelnemen. De training is een mix van fysieke oefeningen en reflectiemomenten afgewisseld met korte theoretische overdrachtsmomenten. De training biedt alle gelegenheid om jouw specifieke situatie en vragen in te brengen en je krijgt de kans je ervaringen uit te wisselen met beroepsgenoten. Centraal staat jouw ervaring in deze vorm van ervaringsleren. Jij bepaalt welke droom je gaat leven. Ervaringen van deelnemers “Bijzonder leerzaam, zeker ook door het grote enthousiasme van de docenten die lesgeven in Judoka-kostuum.” - Rechter Familie & Jeugd, rechtbank Amsterdam “Als ik aan de training terugdenk, komen de volgende woorden in mij op. Actief, eigen aandeel en inzicht in het handelen van de ander. […] Het mooie van deze training is dat je steeds zelf aan het ervaren bent wat een situatie met je kan doen en hoe je daarop kan reageren. Het is een training waar je met energie van naar huis gaat.” - Juridisch medewerkster rechtbank Amsterdam en buurtbemiddelaar. Trainers De trainers van de training Krijgskunst voor advocaten zijn Ron Lubbersen en Frans van Arem. Ron is conflict expert, trainer, sportleraar en sportschoolhouder. Hij onderwijst en leeft krijgskunst. Ron is houder van acht ‘dan graden’ in drie disciplines. Hij gaat ervan uit dat ons lichaam nooit liegt. Zijn mantra is: aandacht voor jezelf, voor de ander en voor je omgeving. Frans van Arem is actief beoefenaar van jiu jitsu en karate en past de principes van de krijgskunst toe op zijn werk als: rechter, mediator, trainer en coach. Hij werkt onder andere als vaardigheidstrainer voor de beroepsopleiding van de advocatuur en als trainer voor de rechtspraak. Zijn motto is: zie een crisis als kans. Beide trainers werken vanuit de overtuiging dat in deze jachtige tijd echte aandacht in het hier en nu de basis is voor groei van mensen.

Resultaat

Na afloop van de training Krijgskunst voor advocaten: • Sta je steviger in interactie met anderen • Ben je beter in staat je grenzen aan te geven • Kunt u beter omgaan met weerstand bij jezelf en in je omgeving, je eigen emoties en die van anderen, spanning, conflicten en agressie • Heb je meer zicht op jouw aandeel in je situatie en heb je geleerd hoe je die situatie positief kunt beïnvloeden • Heb je meer keuzevrijheid bij het vinden en houden van balans tussen privé en werk.

Programma

De training bestaat uit een dag, enkele maanden later gevolgd door een ochtend.