Trainingen

Algemene informatie

  • Prijs: € 695
  • Accreditatie: PO 6 PE 6

Startdata

  • 11 februari 2022 (Bussum)
  • 13 september 2022 (Bussum)

Storytelling: impact door een goed verhaal

Storytelling helpt om dat wat je wilt vertellen snel terug te brengen tot de kern. Met een geloofwaardig, levendig en authentiek verhaal overtuig je je publiek van jouw kant de zaak.

Over deze training

Juridische professionals zijn vaak geneigd om in hun verhaal de inhoud en de feiten centraal te stellen en zich te richten op de regels. Daardoor hebben ze minder oog voor de feiten, het verhaal erachter en de bijbehorende emoties. Storytelling helpt je om je toehoorders mee te nemen in je verhaal. Juist bij veelal droge juridische materie, zoals gesprekken, onderhandelingen en gerechtelijke procedures kan dit goed van pas komen. Het helpt de ander te overtuigen en ervoor te zorgen dat de over te brengen boodschap beter beklijft. In deze training leer je de wezenlijke elementen van storytelling. Bij storytelling gaat het niet alleen om de feiten en de opbouw van een verhaal maar ook om hoe jij als verteller geloofwaardig, levendig en authentiek overkomt en je verhaal fysiek kracht bij kunt zetten. Met de training Storytelling: Impact door een goed verhaal krijg je de vaardigheden in handen om het juridische verhaal zo te vertellen dat je publiek overtuigd raakt van jou kant van de zaak.

Resultaat

Na afloop van deze training: • Heb je inzicht gekregen in de sterke kanten van je communicatieve vaardigheden. • Kun je je kwaliteiten effectief inzetten om met datgene wat je wilt overbrengen impact te hebben. • Kun je anekdotes, metaforen en retorische technieken gebruiken om jouw kant van de zaak krachtig over te brengen. • Heb je een eigen casus uitgewerkt tot een goed verhaal.

Programma

De training bestaat uit één plenaire trainingsdag en vier uur voorbereiding. De trainingsdag is toepassingsgericht. Je maakt op interactieve wijze kennis met de theorie, die wordt toegepast in concrete opdrachten. Daarnaast werkt elke deelnemer met een casus uit de eigen praktijk en presenteert deze aan het einde van de dag. Trainer De training Storytelling: impact door een goed verhaal wordt verzorgd door Marita Coppes (1974) Marita Coppes is schrijfster en verbonden aan de Nationale Vertelschool waar zij verhalenvertellers opleidt. Daarnaast traint en coacht Marita mensen in organisaties via de narratieve benadering. In juli 2018 verscheen haar debuutroman De Laatste Verhalenweefster bij Ambo Anthos. ‘Mensen willen niet meer informatie. Ze zitten tot over hun oren in informatie. Ze willen vertrouwen – vertrouwen in jou, je doelen, je succes, in het verhaal dat je vertelt.’ Annette Simmons - Who tells the best story wins