Trainingen

Algemene informatie

  • Prijs: € 525
  • Accreditatie: PO 6

Startdata

  • 2 november 2021 (Online)
  • 1 december 2021 (Online)
  • 8 februari 2022 (Online)
  • 2 juni 2022 (Online)

De (on)betamelijke advocaat: een drieluik

De (on)betamelijke advocaat: een drieluik - Vergroot je ethisch kompas - Leer hoe je in de continu veranderende wereld ethisch kunt blijven handelen - Word vaardiger in het omgaan met tuchtrechtelijke en ethische dilemma’s

Over de training

Deze training (drie keer twee uur) is bestemd voor alle advocaten die zich nader willen verdiepen in de ethische aspecten van hun beroep en vaardiger willen worden in het omgaan met tuchtrechtelijke en ethische dilemma’s in de wereld van nu. In drie verschillende modules: - krijg je inzicht in het actuele juridisch kader op het gebied van het tuchtrecht - leer je omgaan met de ethische uitdagingen van de digitale wereld - vergroot je je ethisch kompas door je te verdiepen in verschillende dilemma’s Module Actualiteiten tuchtrechtspraak Wie mag wanneer en waarover een klacht indienen tegen een advocaat? Wat kun je als advocaat doen om klachten te voorkomen? Aan de hand van verschillende thema’s komen in deze interactieve module actuele uitspraken uit de tuchtrechtspraak aan bod. Thema’s die onder meer aan de orde komen zijn: - Klachten van de cliënt over de kwaliteit van de rechtsbijstand - Klachten van de wederpartij van de cliënt - Belangenconflicten - Specifieke gedragsregels aan de hand van actuele rechtspraak Tijdens deze module krijg je inzicht in de huidige stand van zaken van het advocatentuchtrecht. Je krijgt concrete tips voor de praktijk en leert hoe je kunt handelen in verschillende situaties. Je krijgt beter inzicht in je eigen handelwijze en leert welk gedrag van andere advocaten geoorloofd is en welk gedrag niet. Module Ethiek in het digitale domein Welke rol heeft het digitale domein in de soms zo conservatieve wereld van de advocatuur en waar liggen mogelijke ethische vraagstukken? Alledaagse zaken kunnen er heel anders uitzien met de bril op van de tuchtrechter die de kernwaarden uitlegt. De voordelen van technologische ontwikkelingen zijn evident. Achteraf zie je vaak pas de valkuilen en de onomkeerbare nadelen. In een tijd van versnellende ontwikkeling is het steeds vaker zaak om je heen te kijken om te zien of je nog wel het goede doet. Tijdens deze interactieve module leer je situaties te herkennen die ogenschijnlijk doodgewoon zijn, maar door de veranderende context in de digitale wereld ‘out of control’ kunnen raken. Je krijgt inzicht in de uitdagingen en valkuilen van de steeds verdergaande digitalisering. Thema’s die onder meer aan bod komen zijn: - De attitude van de advocaat (gebruik van WhatsApp, WeTransfer, datarooms etc.) - Afweging van belangen van de cliënt tegenover het maatschappelijk belang - Het gebruik van bewijs en hoever je daarin gaat Daarbij krijg je de ruimte om in vrijheid en vertrouwelijk met de andere deelnemers van gedachten te wisselen over je eigen ervaringen en de verhouding met ethiek in het digitale domein. Module Ethische dilemma’s in de praktijk Waar liggen de grenzen van onafhankelijkheid en partijdigheid? Hoe om te gaan met tegenstrijdige belangen, ook in vennootschappelijk verband? Wat mag je nog wel zeggen en wat niet op het scherpst van de snede? En hoe praktisch om te gaan met de vertrouwelijkheid en confraternaliteit onder de nieuwe gedragsregels? In deze training worden deze vragen en andere dilemma’s uit de praktijk interactief en veilig besproken onder leiding van Ernst van Win. Hij is partner bij de Clercq advocaten notariaat in Leiden, oud deken van Den Haag, lid van de commissie herziening gedragsregels en docent ethiek bij de Beroepsopleiding Advocaten. Hierbij komen verschillende praktijkgevallen aan bod. Daarnaast vormen ook je eigen vragen en dilemma’s het uitgangspunt voor een open discussie tijdens deze training. Modules Je kunt de drie modules los van elkaar volgen. Schrijf je op deze pagina in voor het volledige drieluik. Als je de modules liever afzonderlijk volgt, klik dan op de links hieronder: - Actualiteiten tuchtrechtspraak - Ethiek in het digitale domein - Ethische dilemma’s in de praktijk

Voor wie

Deze training is bestemd voor alle advocaten die zich nader willen verdiepen in de ethische aspecten van hun beroep en vaardiger willen worden in het omgaan met tuchtrechtelijke en ethische dilemma’s in de wereld van nu.

Resultaat

Door het volgen van de online training ‘De (on)betamelijk advocaat: een drieluik’: - heb je een goed overzicht van het actuele juridisch kader op het gebied van het tuchtrecht - vergroot je je kennis over de tuchtrechtelijke en ethische aspecten van het beroep van advocaat - heb je handvatten en inzichten gekregen over hoe je tuchtrechtelijke en ethische dilemma’s kunt signaleren en word je vaardiger in het omgaan daarmee

Programma

Onderwerpen die aan bod komen zijn: Module Actualiteiten tuchtrechtspraak - Verkrijgen van inzicht in de huidige stand van zaken van het tuchtrecht door bespreking van recente rechtspraak - Toepassen in de praktijk van de recente tuchtrechtjurisprudentie en concrete tips op dit gebied Module Ethiek in het digitale domein - De rol van de digitale wereld in de advocatuur - Creëren van bewustzijn over ethische uitdagingen en valkuilen van de digitale wereld aan de hand van verschillende voorbeelden - Verkrijgen van inzicht in verantwoord gebruik van apparaten, systemen en diensten Module Ethische dilemma’s in de praktijk - Praktijkvoorbeelden van ethische dilemma’s in de advocatuur - Je eigen vragen en dilemma’s op het gebied van ethiek, de gedragsregels en kernwaarden - Hoe om te gaan met ethische dilemma’s aan de hand van een open discussie Dag 1, 2 en 3 - Online training (2 uur) Afronding - Toets-/reflectie

Data en Tijden

Deze modules vinden plaats op onderstaande data. Schikt een van de data niet, dan kun je de module op een later moment inhalen. Neem gerust contact met ons op. Wij denken graag met je mee. - 28 juni 2021 van 10:00 uur tot 12:00 uur - 31 augustus 2021, 14 september 2021 en 28 september 2021 van 15:00 tot 17:00 uur. - 28 september 2021, 14 oktober 2021 en 28 oktober 2021 van 10:00 tot 12:00 uur. - 2 november 2021, 16 november 2021 en 30 november 2021 van 15:00 tot 17:00 uur. - 1 december 2021, 9 december 2021 en 20 december 2021 van 10:00 tot 12:00 uur.

Trainers

Module Actualiteiten tuchtrechtspraak De trainer van de module ‘Actualiteiten tuchtrechtspraak’ is Leonie Rammeloo. Zij is sinds 1997 advocaat en heeft zich gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht en tuchtrecht voor vrije beroepsbeoefenaars (waarin zij vooral voor de beroepsbeoefenaars en hun aansprakelijkheidsverzekeraars optreedt). Na 22 jaar verbonden te zijn geweest aan Van Doorne heeft zij in 2019 TACT advocaten opgericht (waarbij TACT staat voor: Tuchtrecht, Aansprakelijkheid, Compliance en Training). Leonie is advocaat-lid van het Hof van Discipline en publiceert en doceert zeer regelmatig op het gebied van tuchtrecht en aansprakelijkheidsrecht. Daarnaast is zij intensief betrokken bij de Beroepsopleiding Advocatuur, onder andere als docent beroepsethiek en -vaardigheden. Module Ethiek in het digitale domein De trainer van deze module is Ruben Alderse Baas. Ruben Alderse Baas (1983) is advocaat bij de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten. In 2013 richtte hij zijn eigen advocatenkantoor op in een winkelpand in Groningen dat ook op zaterdag geopend was voor de rechtzoekende met de kleine portemonnee. Op 32 jarige leeftijd was hij het jongste lid van de algemene raad van de Nederlandse Orde van Advocaten waar hij zich bezig hield met innovatie en digitalisering (KEI). Ruben denkt en schrijft over toegang tot recht en is ervaringsdeskundig. Module Ethische dilemma’s in de praktijk De trainer van deze module is Ernst van Win. Hij is partner bij de Clercq advocaten notariaat in Leiden, oud deken van Den Haag, lid van de commissie herziening gedragsregels en docent ethiek bij de beroepsopleiding. In de 38 jaar advocatuur van Ernst van Win heeft hij zich van begin af aan met ethische dilemma’s bezig gehouden en zeker ook met algemene vragen over ethiek en integriteit. Spannend en verfrissend worden de bijeenkomsten onder zijn leiding bij de Beroepsopleiding Advocaten genoemd.