Trainingen

Algemene informatie

  • Prijs: € 695
  • Accreditatie: PO 6

Startdata

  • 13 april 2022 (Bussum)
  • 6 oktober 2022 (Bussum)

Doelgericht schrijven voor juristen

Wie (goed) schrijft, die blijft! • Leer teksten schrijven die je doel bereiken • Houvast door structuur in je tekst • Los stijlproblemen in juridische teksten op Schrijven vormt een belangrijk deel van je werk. Recht is immers taal. Bovendien verwacht men van een jurist goed leesbare teksten. In de praktijk blijkt de combinatie van efficiënt én effectief schrijven nog wel eens lastig. Het schrijven van een goed stuk kost te veel tijd of je bereikt met je tekst niet het beoogde doel.

Over de training

De training Doelgericht schrijven voor juristen geeft je inzicht in jouw (eigen) schrijfproces. Daarnaast krijg je een beeld van de eisen die worden gesteld aan teksten in het algemeen en juridische teksten in het bijzonder. Deze inzichten over met name structuur en stijl kun je vervolgens in je eigen praktijk toepassen om snel effectieve teksten te kunnen produceren. Trainer De training Doelgericht schrijven wordt verzorgd door dr. Niels van der Mast (1965). Niels promoveerde in 1999 aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar de (on)leesbaarheid van beleidsnota’s en is sindsdien werkzaam als adviseur/trainer bij de overheid en het bedrijfsleven op het gebied van mondelinge en schriftelijke communicatie. Vanaf begin 2015 werkt Niels als docent/trainer voor de Beroepsopleiding Advocaten, waar hij trainingen Schriftelijke Vaardigheden verzorgt en mede-ontwikkelt. Daarnaast is hij als parttime docent verbonden aan de opleiding HBO-Rechten van Hogeschool Windesheim.

Resultaat

Na afloop van de training heb je inzicht in jouw eigen schrijfproces en kun je dit beter sturen. Daarnaast: • Heb je inzicht in verschillende manieren van planning voor teksten • Kun je deze technieken toepassen in jouw eigen schrijfproces • Weet je welke eisen aan (juridische) teksten worden gesteld • Kun je jouw teksten goed structureren op basis van argumentatiestructuur en alinea-indeling • Heb je inzicht in veel voorkomende juridische stijlproblemen en kun je deze verbeteren.

Voor wie

Deze training is bedoeld voor juristen, notarissen en advocaten die veel schrijven en dat graag effectiever en efficiënter willen doen.

Programma

De training Doelgericht schrijven voor juristen is zeer toepassingsgericht. Je maakt op interactieve manier kennis met de theorie, die je vervolgens toepast in concrete opdrachten. Daarnaast ga je actief aan de slag met teksten uit je eigen praktijk. In de training komen de volgende onderwerpen aan de orde: • Doelgericht schrijven en lezersgerichte teksten • Model voor het schrijfproces • Planning: kern van de tekst, doel en doelgroep • Eisen aan (juridische) teksten: inhoud, structuur, stijl • Tekststructuur en vaste structuren voor juridische teksten • Argumentatiestructuur als basis voor tekststructuur • Alinea’s als bouwstenen voor doelgerichte teksten • Stijl: veel voorkomende stijlproblemen in juridische teksten en hun oplossingen