Trainingen

Algemene informatie

  • Prijs: € 195
  • Accreditatie: PO 2

Startdata

  • 31 augustus 2021 (Online)
  • 1 december 2021 (Online)
  • 8 februari 2022 (Online)
  • 27 september 2022 (Online)

De (on)betamelijke advocaat: Actualiteiten tuchtrechtspraak

Actualiteiten tuchtrechtspraak - Verkrijg inzicht in het actuele juridisch kader op het gebied van het tuchtrecht - Word vaardiger in het omgaan met tuchtrechtelijke dilemma’s

Over de training

De twee uur durende training ‘Actualiteiten tuchtrechtspraak’ is bestemd voor alle advocaten die zich nader willen verdiepen in de tuchtrechtelijke aspecten van hun beroep. Wie mag wanneer en waarover een klacht indienen tegen een advocaat? Wat kun je als advocaat doen om klachten te voorkomen? Aan de hand van verschillende thema’s komen in deze interactieve module actuele uitspraken uit de tuchtrechtspraak aan bod. Thema’s die onder meer aan de orde komen zijn: - Klachten van de cliënt over de kwaliteit van de rechtsbijstand; - Klachten van de wederpartij van de cliënt; - Belangenconflicten; - Specifieke gedragsregels aan de hand van actuele rechtspraak. Tijdens deze module krijg je inzicht in de huidige stand van zaken van het advocatentuchtrecht. Je krijgt concrete tips voor de praktijk en leert hoe je kunt handelen in verschillende situaties. Je krijgt beter inzicht in je eigen handelwijze en leert welk gedrag van andere advocaten geoorloofd is en welk gedrag niet. De training ‘Actualiteiten tuchtrechtspraak’ betreft een module van de training ‘De (on)betamelijke advocaat: een drieluik’. De andere twee modules die onderdeel zijn van dit drieluik zijn: - Module Ethiek in het digitale domein - Module Ethische dilemma’s in de praktijk Klik hier als je je wilt inschrijven voor alle drie de modules. De modules kunnen ook afzonderlijk van elkaar worden gevolgd.

Voor wie

Deze training is bestemd voor alle advocaten die zich nader willen verdiepen in de tuchtrechtelijke aspecten van hun beroep en vaardiger willen worden in het omgaan met tuchtrechtelijke dilemma’s in de wereld van nu.

Resultaat

Door het volgen van de online training ‘Actualiteiten tuchtrechtspraak’ - heb je een goed overzicht van het actuele juridisch kader op het gebied van het tuchtrecht - krijg je handvatten en inzichten over hoe je tuchtrechtelijke dilemma’s kunt signaleren en - word je vaardiger in de omgang daarmee.

Programma

Onderwerpen die aan bod komen: - Verkrijgen van inzicht in de huidige stand van zaken van het tuchtrecht door bespreking van recente rechtspraak - Signaleren van tuchtrechtelijke dilemma’s in de advocatuur - Toepassen in de praktijk van de recente tuchtrechtjurisprudentie en concrete tips op dit gebied Dag 1 - Online training (2 uur) Afronding - Toets-/reflectie

Data en Tijden

Deze modules vinden plaats op onderstaande data. - 31 augustus 2021 van 15:00 tot 17:00 uur - 30 september 2021 van 10:00 tot 12:00 uur - 2 november 2021 van 15:00 tot 17:00 uur - 1 december 2021 van 10:00 tot 12:00 uur

Trainer

De trainer van de module ‘Actualiteiten tuchtrechtspraak’ is Leonie Rammeloo. Zij is sinds 1997 advocaat en heeft zich gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht en tuchtrecht voor vrije beroepsbeoefenaars (waarin zij vooral voor de beroepsbeoefenaars en hun aansprakelijkheidsverzekeraars optreedt). Na 22 jaar verbonden te zijn geweest aan Van Doorne heeft zij in 2019 TACT advocaten opgericht (waarbij TACT staat voor: Tuchtrecht, Aansprakelijkheid, Compliance en Training). Leonie is advocaat-lid van het Hof van Discipline en publiceert en doceert zeer regelmatig op het gebied van tuchtrecht en aansprakelijkheidsrecht. Daarnaast is zij intensief betrokken bij de Beroepsopleiding Advocaten, onder andere als docent beroepsethiek en -vaardigheden.