Opoen t

Trainingen

Algemene informatie

  • Duur: 1-dagdeel
  • Prijs: € 360
  • Accreditatie: PO 4

Startdata

  • 10 november 2022 (Amsterdam)
  • 21 november 2022 (Utrecht)
  • 13 december 2022 (Eindhoven)
  • 24 januari 2023 (Utrecht (bestuursrecht))

Intervisie voor Advocaten

Intervisie is voor advocaten een belangrijk instrument voor kwaliteitsontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, onderlinge kennisdeling en onderhoud van de voor de advocatuur belangrijke vaardigheden en technieken. Dialogue biedt intervisie aan die voldoet aan de vereisten die de Nederlandse Orde van Advocaten stelt in het kader van de Kwaliteitstoetsen.

Over intervisie

Dialogue verzorgt maandelijks intervisiebijeenkomsten voor advocaten in het land. Deelnemers bespreken tijdens intervisiebijeenkomsten meerdere praktijkcasussen aan de hand van de geselecteerde intervisiemethode. De aandacht richt zich op dilemma’s of vragen over het eigen functioneren, de praktijkvoering of praktijkuitoefening. Het gaat niet over juridische vragen. Te denken valt aan onderwerpen als ethisch handelen, beroepsattitude, aanpak van een zaak, vakbekwaamheid en professionele dilemma’s. Datums en tijden In het schema zie je per thema op welke datum en tijd je Intervisie voor Advocaten kunt volgen: Datums en tijden Intervisie voor Advocaten

Resultaat

Intervisie bevordert: • De vakbekwaamheid • De professionalisering • De collegiale samenwerking, consultatie en onderlinge steun • De reflectieve en communicatieve vaardigheden

Voor wie

Op grond van de huidige regelgeving (artikel 14 van de Regeling op de advocatuur) onderschrijft de NOvA het belang van intervisie voor alle advocaten. Ten behoeve van het op peil houden en verbeteren van de deskundigheid en het functioneren van een advocaat is intervisie, middels de Kwaliteitstoetsen, ook wettelijk vastgelegd voor advocaten. Advocaten zijn vanaf 1 maart 2020 verplicht om ieder jaar deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback. Een van de 3 mogelijke vormen van gestructureerde feedback is intervisie.

Programma

Bij intervisie breng jij of een andere deelnemer een dilemma of vraag in over het eigen functioneren, de praktijkvoering of praktijkuitoefening. Het gaat hierbij niet om juridische vragen, maar om onderwerpen als ethisch handelen, beroepsattitude, aanpak van een zaak, vakbekwaamheid en professionele dilemma’s. Uitgangspunten • De intervisie voldoet aan de vereisten van de Nederlandse Orde van Advocaten in het kader van de Kwaliteitstoetsen; • De intervisiesessie duurt 4 uur onder begeleiding van een professionele intervisiebegeleider; • Intervisie vindt plaats in een groep van ten minste drie en ten hoogste tien advocaten; • De deelnemers zijn werkzaam op hetzelfde rechtsgebied of dezelfde rechtsgebieden; • De advocaten brengen ieder één of meer dilemma’s of vragen in over het eigen functioneren, de praktijkvoering of de praktijkuitoefening; • Intervisie vindt plaats gedurende ten minste acht uur per jaar; • Eén niet-juridisch opleidingspunt per uur, met een maximum van vier punten per jaar; • De gespreksleider heeft een geheimhoudingsplicht op grond van Artikel 26, lid 3. Advocatenwet. Deelnemers stellen gezamenlijk geheimhoudingsregels vast. Prijs € 360,- Bij directie inschrijving voor 2 sessies bedraagt de prijs: € 685,-

Datums en locaties

De intervisiebijeenkomsten van Dialogue vinden plaats in Eindhoven, Utrecht en Amsterdam. Het actuele overzicht met datums en tijden vind je hieronder. Datums en tijden In het schema zie je per thema op welke datum en tijd je Intervisie voor Advocaten kunt volgen: Datums en tijden Intervisie voor Advocaten Alle datums en locaties 2023