Workshop – Advocaten en witwassen
Loading

Workshop – Advocaten en witwassen

Ethiek en integriteit zijn belangrijke aspecten binnen de advocatuur. Het belang is zo groot dat dit ook in de wet is vastgelegd; bijvoorbeeld in de Wwft, de wet ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme. De Wwft bevat lastige materie. Naast de Wwft bevat ook de Verordening op de advocatuur (Voda) bepalingen om de medewerking van advocaten aan crimineel handelen te voorkomen.

Niet zelden worden ethiek en integriteit door advocaten aangeduid als zijnde iets van ‘de administratie’ of van ‘compliance’. Dit is echter niet juist. De Wwft en de Voda brengen verplichtingen met zich mee voor de individuele advocaat. Denk hierbij aan het monitoren van de cliënt en het signaleren van ongebruikelijke transacties. Sinds 2015 staat de nakoming van deze verplichtingen onder het toezicht van de deken en wordt deze getoetst door de tuchtrechter. Er staat dus wat op het spel.

Programma

In deze interactieve workshop wordt u in hoog tempo door de verplichtingen van de advocaat uit de Wwft en de Voda geleid. Op een praktische manier worden de aandachtspunten doorgenomen en wordt gekeken naar manieren om hieraan te voldoen. Tijdens de workshop is er voldoende tijd en mogelijkheid om praktijkervaringen te delen.

Doelstelling

Na afloop van de workshop Advocaten en witwassen bent u op de hoogte van de verplichtingen en achtergronden van de regelgeving voor de advocatuur inzake het voorkomen van witwassen. Ook heeft u praktische aanknopingspunten gekregen die u in uw eigen organisatie direct kunt gebruiken.

Kracht van onze training

• Kleine groepen met veel persoonlijke aandacht
• Zeer ervaren ethiektrainer/jurist
• Interactieve werkvormen

Trainer

Annemiek Louwrier is trainer en adviseur op het gebied van professionele ethiek. In een lange carrière als advocaat en bedrijfsjuridisch adviseur is zij steeds meer overtuigd geraakt van de noodzaak om aandacht te geven aan de ethische kant van de uitoefening van de vrije beroepen, zowel in de kantoororganisatie als door de individuele professional.

Annemiek is behalve jurist, ook gecertificeerd Socratisch gespreksleider, intervisieleider en trainer Morele Oordeelvorming. Voor Dialogue is zij als trainer en ontwikkelaar betrokken bij de Beroepsopleiding Advocatuur en verzorgt zij diverse trainingen op het gebied van beroepsethiek.

Incompany en op maat

De Wwft verplicht de advocaat ervoor te zorgen dat de medewerkers van het kantoor worden opgeleid in de Wwft. Wij kunnen deze workshop voor u op maat maken en ervoor zorgdragen dat ook de niet-advocaten uit uw organisatie kunnen deelnemen.

Ook bestaat de mogelijkheid om tijdens de incompany-uitvoering uw procedurebeschrijving op te stellen die direct onderdeel kan gaan uitmaken van uw kantoorhandboek. Omdat de beschrijving door de kantoorgenoten gezamenlijk is uitgewerkt, is het een document met draagvlak; het leeft en wordt nageleefd. De duur van een incompany-uitvoering van deze workshop bedraagt 3 uur.

Duur
2 uur

Doelgroep

  • Advocatuur
  • Bedrijfsjuridisch

Thema

  • Beroepsvaardigheden
  • Ethiek en integriteit
  • Persoonlijke ontwikkeling

Duur

  • 1 dagdeel

Kosten

€199,- per persoon exclusief 21% btw.

Punten

ORDE_PO_2

Maatwerk

Al onze trainingen kunnen ook incompany en op maat worden aangeboden.