Specialisatieopleiding Zakelijke Mediation – CEDR Accreditatie (4-daags)
Loading

Specialisatieopleiding Zakelijke Mediation – CEDR Accreditatie (4-daags)

For the English version click here.

U bent mediator en wilt uw mediationkennis- en vaardigheden aanscherpen en toespitsen op de zakelijke mediationpraktijk.

Wij zien een groeiende behoefte aan mediation en mediationvaardigheden in de zakelijke markt. Bedrijven worden in toenemende mate bewust van de hoge kosten en gederfde inkomsten als gevolg van juridische procedures. De zakelijke markt grijpt naar alternatieve vormen van geschilbeslechting en vraagt om snelle oplossingen zonder al te veel stil te staan bij emoties. In de specialisatieopleiding Zakelijke Mediation staat evaluatieve mediation, volgens het Angelsaksische model, centraal. Bij evaluatieve mediation is het voeren van individuele gesprekken uitgangspunt. Partijen gaan alleen samen aan tafel wanneer dat nodig is. De mediator heeft een veel actievere rol dan bij de klassieke, faciliterende, benadering. De mediator bemoeit zich inhoudelijk met de onderhandelingen en de uitkomst. De mediator is specialist en peer voor partijen. Hij neemt de regie op inhoud en proces en is resultaatgericht.

In (exclusieve) samenwerking met het toonaangevende Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR) in Londen biedt Dialogue een voor Nederland unieke Engelstalige vierdaagse Specialisatieopleiding Zakelijke Mediation aan. Deze opleiding is gebaseerd op de succesvolle vijfdaagse Mediator Skills Training die CEDR in Londen aanbiedt. Onze opleiding in Nederland richt zich op deelnemers met een door de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) erkende basisopleiding. Daarom is de opleiding vier trainingsdagen, in plaats van de vijf dagen in Londen. Voor die opleiding is geen mediationvoorkennis vereist.

Een assessment voor het verkrijgen van de gerenommeerde CEDR-accreditatie, die wereldwijd wordt erkend als een kwaliteitskeurmerk voor zakelijke mediationvaardigheden, maakt onderdeel uit van de opleiding.

Programma
Het programma van de vierdaagse Specialisatieopleiding Zakelijke Mediation is zeer intensief. Het beslaat 34 uur in vier dagen (van 8:30 uur tot 18:00 uur) en vereist ten minste 16 uur voorbereiding. Het programma is gebaseerd op de vijfdaagse opleiding die CEDR in Londen en elders in de wereld aanbiedt aan deelnemers zonder mediationopleiding.

Dag 1: Verdieping vaardigheden in zakelijke geschillen
De eerste twee dagen van de Londense opleiding zijn mede gericht op het aanbrengen van meer algemene mediationkennis en -vaardigheden, die in de Specialisatieopleiding Zakelijke Mediation bekend worden verondersteld op basis van de in Nederland genoten MfN-erkende mediationopleiding. In plaats van deze eerste twee dagen krijgen deelnemers in de Nederlandse opleiding dan ook één eerste dag, die specifiek is toegespitst op de kennis en vaardigheden vereist voor zakelijke mediations.

Dag 2: oefenen in zakelijke casus
De tweede dag komt overeen met de derde dag in Londen en is geheel gewijd aan het oefenen in een zakelijke casus, waarbij iedere deelnemer eenmaal medieert, en waarbij hij of zij wordt gecoacht door de CEDR-trainers en één op één feedback ontvangt. Het gaat om zakelijke conflicten die relevant zijn voor de Nederlandse markt.

Dag 3 en 4: oefenen in zakelijke casus en assessment
De derde en vierde dag zijn gewijd aan het assessment, in drie verschillende casus. Iedere deelnemer medieert op elke dag eenmaal. De derde dag is gewijd aan de openings- en beginfase van de mediation, de vierde dag aan de midden- en slotfase van de mediation.

Naast het succesvol doorlopen van het assessment, dient iedere deelnemer die de CEDR-accreditatie wenst te verkrijgen, binnen twee weken na het einde van de opleiding drie schriftelijke opdrachten te voltooien:

• een schriftelijke vaststellingsovereenkomst, gebaseerd op de casestudie die op dag twee van de opleiding behandeld is, desgewenst gebaseerd op het CEDR Model Settlement Agreement.
• een schriftelijke zelfevaluatie door de deelnemer van zijn of haar mediationvaardigheden.
• een kort plan van aanpak over hoe de deelnemer de opgedane mediationvaardigheden wil inzetten in zijn of haar loopbaan en/of professionele praktijk.

Doelstelling
Na afloop van de Specialisatieopleiding Zakelijke Mediation:
• heeft u verdieping van kennis, vaardigheden en best practices in zakelijke mediations
• zijn uw mediationvaardigheden verbeterd door de uitvoerige gelegenheid tot oefenen; u oefent:
-iedere dag in drie cases van ruim een uur, als mediator, als partij en als partijbegeleider,
-in cases betreffende complexe zakelijk conflicten, die grondige voorbereiding vereisen
-de omgang met partijbegeleiders;
-intensief met het houden van ‘private sessions’ (caucus) met de afzonderlijke partijen
-met de implicaties die private sessions hebben voor de vertrouwelijkheid
-met een directieve(re) zakelijke(re) stijl van mediëren (dan in Nederland gebruikelijk)
-de omgang met zakelijke en juridische aspecten van conflicten
• kunt u ” zonder méérkosten ” deelnemen aan een assessment voor het verkrijgen van de CEDR-accreditatie, het internationaal erkende kwaliteitskeurmerk voor zakelijke mediationvaardigheden

Kracht van onze training
• Kleine groepen met veel persoonlijke aandacht
• Zeer ervaren trainers/mediators
• Interactieve werkvormen
• kunt u in Nederland (Bussum) volgen, dus zonder reis- en verblijfskosten naar/in London
• vraagt slechts een tijdsinvestering van vier dagen, tegen zeven ” vijf trainingsdagen en een weekend ” in Londen
• kost slechts € 3.950,-, in plaats van £ 4.750,- (ongeveer € 6.300,-) in Londen
• biedt PE/PO punten voor diverse Nederlandse beroepsorganisaties.

Voor wie?
De Specialisatieopleiding Zakelijke Mediation met CEDR-accreditatie staat open voor eenieder die zich verder wil verdiepen in mediationvaardigheden in zakelijke mediations en voor iedereen die een door de MfN-erkende basis mediationopleiding heeft gevolgd, die voorbereidt op het schriftelijke theorie-examen en het assessment. Het is niet vereist om MfN-registermediator te zijn.

De opleiding biedt professionals de mogelijkheid om enerzijds kennis en vaardigheden op te doen op het gebied van zakelijke mediations en anderzijds de CEDR-accreditatie te verkrijgen. Daarmee is de opleiding bijzonder interessant voor professionals die een praktijk als onafhankelijk mediator of als partij(dig) begeleider van cliënten (bijvoorbeeld als advocaat, corporate counsel of conflict management professional) in zakelijke mediations voeren of ambiëren.

Vooropleiding
• ten minste een HBO-opleiding
• academisch werk- en denkniveau
• zeer goede beheersing van de Engelse taal
• voltooide door de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) erkende mediationopleiding (MfN-regististratie is geen vereiste, strekt wel tot aanbeveling)

De voertaal van de vierdaagse is Engels, wel doen er ook Nederlandse trainers mee.

Ter voorbereiding bieden we deelnemers gratis het boek Mediators’ Lingo (Taal van de mediator in het Engels) aan. Dit boek geeft concrete voorbeeldvragen en interventies voor mediators in het Engels.

(Nog) geen MfN erkende Nederlandse mediationopleiding?
Voor de professionals die nog géén MfN erkende Nederlandse mediationopleiding hebben gevolgd, bieden wij de Specialisatieopleiding Zakelijke Mediation aan in combinatie met de 9-daagse opleiding tot professional mediator. Met deze combinatie komt u in aanmerking, na het behalen van het schriftelijk theorie-examen en de assessments, om zowel de Nederlandse MfN-registratie, als de internationale CEDR-accreditatie te verkrijgen. De combinatie van beide opleidingen bieden wij aan met een korting van € 1.000,- , voor € 7.925,- (i.p.v. € 4.975, – + € 3.950, – = € 8.925,-)

Trainers
De CEDR Specialisatieopleiding Zakelijke Mediation wordt gegeven door ervaren CEDR-trainers uit Londen, die daarbij worden ondersteund door ervaren Nederlandse trainers van Dialogue. CEDR beschikt over een team van ongeveer dertig ervaren mediators, senior professionals met achtergronden in juridische professies en het bedrijfsleven en die over gedegen trainingservaring beschikken. De assessments worden afgenomen door CEDR-assessoren, die niet betrokken zijn bij het geven van de training.

CEDR-accreditatie
Het CEDR-accreditatiecertificaat wordt toegekend aan die deelnemers, die in het assessment aantonen dat zij het vereiste vaardigheidsniveau hebben bereikt om de status van CEDR erkend mediator te bereiken. Gemiddeld slaagt ongeveer 70 procent van de deelnemers aan de CEDR-opleiding wereldwijd voor de accreditatie. Degenen die niet slagen ontvangen een Mediation Skills Certificaat. Onder voorwaarden is een herkansing van het assessment mogelijk. Gezien de vereiste Nederlandse MfN erkende vooropleiding lijkt de verwachting gerechtvaardigd, dat in de Nederlandse CEDR Specialisatieopleiding Zakelijke Mediation een hoger dan gemiddeld slagingspercentage haalbaar moet zijn.

PO-punten

PO-punten op individuele aanvraag mogelijk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joost Maassen, via 035 ” 541 18 44 of jmaassen@dialoguebv.nl

Doelgroep

 • Accountancy
 • Advocatuur
 • Bedrijfsjuridisch
 • Finance
 • Gezondheidszorg
 • HRM
 • Management
 • Mediation
 • Notariaat
 • Overheid

Thema

 • Beroepsvaardigheden
 • Communicatie
 • Mediation en conflictmanagement
 • Persoonlijke ontwikkeling

Duur

 • 1 dag
 • Meerdaags

Kosten

€3950,- per persoon exclusief 21% btw.

Punten

PE_34

Maatwerk

Al onze trainingen kunnen ook incompany en op maat worden aangeboden.