Overtuigend argumenteren: argumentatieleer voor juristen
Loading

Overtuigend argumenteren: argumentatieleer voor juristen

Een belangrijk deel van uw werk bestaat uit goed argumenteren. Daarnaast moet de argumentatie ook overtuigen. Want gelijk hebben betekent namelijk nog niet automatisch gelijk krijgen. Snel goed inzicht verwerven in de relevante argumentatie in een zaak blijkt nogal eens lastig te zijn, zeker als een wederpartij ondoorzichtige en lange stukken aanlevert. De training Overtuigend argumenteren biedt u de noodzakelijke theorie en toepassing om in de praktijk efficiënt en effectief te kunnen argumenteren.

Programma

Onderwerpen
• Klassieke retorica: ethos-pathos-logos
• Argumentatieleer (moderne retorica)
• Argumentatiestructuur, soorten argumentatie (nevenschikkend, concessief, meervoudig) en argumentatieschema’s
• Eisen aan (juridische) argumentatie (begrijpelijkheid; aanvaardbaarheid)
• Drogredenen en logica
• Retorische technieken

De training is zeer toepassingsgericht. Op interactieve wijze wordt kennis gemaakt met de theorie, die vervolgens wordt toegepast in concrete opdrachten. Er wordt gewerkt met casus uit uw persoonlijke praktijk.

Doelstelling

Na afloop van de training Overtuigend argumenteren heeft u inzicht in:
• de basisprincipes van de klassieke en moderne retorica;
• de verschillende soorten argumentatie en bijbehorende argumentatieschema’s en kunt u deze toepassen;
• de eisen aan (juridische) argumentatie en kunt u deze toepassen;
• de verschillen tussen geldige redeneringen en drogredeneringen en kunt u drogredeneringen op adequate wijze weerleggen;
• verschillende retorische technieken en kunt u deze toepassen.

Kracht van onze training

• Kleine groepen met veel persoonlijke aandacht
• Zeer ervaren trainer/adviseur
• Interactieve werkvormen

Trainer
De training Overtuigend argumenteren wordt verzorgd door dr. Niels van der Mast (1965). Niels promoveerde in 1999 aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar de (on)leesbaarheid van beleidsnota’s en is sindsdien werkzaam als adviseur/trainer bij overheid en bedrijfsleven op het gebied van mondelinge en schriftelijke communicatie. Vanaf begin 2015 werkt Niels als docent/trainer voor de Beroepsopleiding Advocaten, waar hij trainingen Schriftelijke Vaardigheden (incl. argumentatieleer) verzorgt en mede-ontwikkelt. Daarnaast is hij als parttime docent verbonden aan de opleiding HBO-Rechten van Hogeschool Windesheim.

Doelgroep

  • Advocatuur
  • Bedrijfsjuridisch
  • Publicatie

Thema

  • Beroepsvaardigheden
  • Commercieel
  • Communicatie
  • Persoonlijke ontwikkeling

Duur

  • 1 dag

Kosten

€695,- per persoon exclusief 21% btw.

Punten

PO_6

Maatwerk

Al onze trainingen kunnen ook incompany en op maat worden aangeboden.