HelloLaw – Doelgericht schrijven voor juristen
Loading

HelloLaw – Doelgericht schrijven voor juristen

Schrijven vormt een belangrijk deel van uw werk. Recht is immers taal. Bovendien verwacht men van een jurist goed leesbare teksten. In de praktijk blijkt echter dat efficiënt en tegelijkertijd effectief schrijven nog wel eens lastig. Het schrijven van een goed stuk kost te veel tijd of met de tekst wordt niet het beoogde doel bereikt.

De training Doelgericht schrijven voor juristen biedt u inzicht in uw (eigen) schrijfproces en inzicht in eisen aan teksten in het algemeen en juridische teksten in het bijzonder. Deze inzichten over met name structuur en stijl kunnen vervolgens in de eigen praktijk worden toegepast om snel effectieve teksten te produceren.

Onderwerpen

• Doelgericht schrijven en lezersgerichte teksten
• Model voor het schrijfproces
• Planning: kern van de tekst, doel en doelgroep
• Eisen aan (juridische) teksten: inhoud, structuur, stijl
• Tekststructuur en vaste structuren voor juridische teksten
• Argumentatiestructuur als basis voor tekststructuur
• Alinea’s als bouwstenen voor doelgerichte teksten
• Stijl: veel voorkomende stijlproblemen in juridische teksten en hun oplossingen

De training is zeer toepassingsgericht. Op interactieve wijze wordt kennis gemaakt met de theorie, die vervolgens wordt toegepast in concrete opdrachten. Er wordt gewerkt met teksten uit de eigen praktijk.

Na afloop van de training

• heeft u inzicht in het eigen schrijfproces en kunt u uw eigen schrijfproces beter sturen;
• heeft u inzicht in verschillende manieren van planning voor teksten en kunt u deze toepassen in uw eigen schrijfproces;
• heeft u inzicht in de eisen aan (juridische) teksten;
• kunt u uw eigen teksten goed structureren op basis van argumentatiestructuur en alinea-indeling;
• heeft u inzicht in veel voorkomende juridische stijlproblemen en kunt u deze in uw eigen teksten verbeteren.

Trainer

De training Doelgericht schrijven wordt verzorgd door dr. Niels van der Mast (1965). Niels promoveerde in 1999 aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar de (on)leesbaareid van beleidsnota’s en is sindsdien werkzaam als adviseur/trainer bij overheid en bedrijfsleven op het gebied van mondelinge en schriftelijke communicatie. Vanaf begin 2015 werkt Niels als docent/trainer voor de Beroepsopleiding Advocaten, waar hij trainingen Schriftelijke Vaardigheden (incl. argumentatieleer) verzorgt en mede-ontwikkelt. Daarnaast is hij als parttime docent verbonden aan de opleiding HBO-Rechten van Hogeschool Windesheim.

Doelgroep

  • Advocatuur
  • Bedrijfsjuridisch

Thema

  • Beroepsvaardigheden
  • Commercieel
  • Communicatie
  • Moderne Advocaat
  • Persoonlijke ontwikkeling

Duur

  • 1 dag

Kosten

€575,- per persoon exclusief 21% btw.

Punten

PO_6

Maatwerk

Al onze trainingen kunnen ook in-company en op maat worden aangeboden.