Trainingen

Dialogue verzorgt trainingen voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van medisch specialisten en managers en professionals in de zorg. De trainingen zijn toegespitst op management, mediation en conflicthantering. Voordeel van een in-companytraining is dat specifiek kan worden ingegaan op de eigen situatie. Bovendien bevordert een in-companytraining het teamgevoel binnen uw organisatie.

Psychologie voor juristen

U heeft als juridisch professional dagelijks met mensen te maken. Wanneer u leert om andere mensen beter te begrijpen, hun gedrag beter te v...

PO 6
1 dag
€695
Beschikbare startdata Inschrijven

Patroonscursus

Deze training is bestemd voor advocaten die patroon zijn of binnenkort worden. In deze training leert u hoe u het patronaat succesvol kunt v...

PO 6
1 dag
€695
Beschikbare startdata Inschrijven

HR voor juristen

Bent u als jurist (mede)verantwoordelijk voor het management van uw organisatie? Dan is het belangrijk dat u kennis heeft van de basisprinci...

PO 6
1 dag
€745
Beschikbare startdata Inschrijven

Mediationopleiding (9-daags)

Onze mediationopleiding is een door de Mediationfederatie Nederland (MfN) erkende opleiding.Na afloop van de opleiding kunt u belangen, em...

PO 56
Meerdaags
€4975
Beschikbare startdata Inschrijven

Beoordelings- en evaluatiegesprekken voeren

Een jurist die leiding geeft, moet ook met enige regelmaat beoordelings- en evaluatiegesprekken voeren. Vaak worden die gesprekken er even t...

PO 3
1 dagdeel
€575
Beschikbare startdata Inschrijven

Integriteit en ethisch handelen voor juristen

Vanuit de maatschappij bestaat een verwachtingspatroon waar u zo goed mogelijk aan probeert te voldoen. Dit doet u op een manier die recht d...

PO 6
1 dag
€695
Beschikbare startdata Inschrijven

Gespreksleider intervisie opleiding (2-daags)

In 2017 voert de NOvA een nieuw systeem van kwaliteitstoetsen in. Iedere advocaat wordt verplicht een aantal dagdelen per jaar deel te nemen...

PE 12PO 12
Meerdaags
€1295
Beschikbare startdata Inschrijven

Intervisiebegeleiding mediators

Intervisie is een effectieve manier om met collega-mediators te leren van vragen en problemen uit de dagelijkse werkpraktijk. Het draagt bij...

PE 3
1 dagdeel
€200
Beschikbare startdata Inschrijven

Informatieavond Mediationopleiding/Coachopleiding

Investeer in persoonlijke groei en vaardigheden Er zijn veel redenen om een mediation of coachopleiding te volgen. Als u wilt gaan werken al...

1 dagdeel
Beschikbare startdata Inschrijven

Harvard Onderhandelen

Als (juridisch) professional bent u vaak bezig met onderhandelen: met opdrachtgevers, leidinggevenden, wederpartijen, cliënten en collega's...

PE 6PO 6
1 dag
€695
Beschikbare startdata Inschrijven

Timemanagement

Goed timemanagement is voor juristen met een druk bezette agenda essentieel. In deze training leert u timemanagementvaardigheden die zijn to...

PO 6
1 dag
€695
Beschikbare startdata Inschrijven

Adviesvaardigheden (1,5 dag)

In de training Adviesvaardigheden voor managers en professionals leert u de belangrijkste vaardigheden en technieken die u als intern of ext...

PO 9
Meerdaags
€1045
Beschikbare startdata Inschrijven

Impact van goede feedback

Het goed geven van feedback is essentieel om goed te kunnen samenwerken. Maar het is niet gemakkelijk. Bij het geven van feedback wil men de...

PE 3PO 3
1 dagdeel
€525
Beschikbare startdata Inschrijven

Krijgskunst voor advocaten

Heeft u het gevoel dat u beter kunt? Gaat de dynamiek van alle dag ten koste van uw werkplezier? Om de regie weer in handen te krijgen en uw...

PO 9
1 dagMeerdaags
€1295
Beschikbare startdata Inschrijven

Tuchtrecht en Juridische aspecten van mediation

Mediation is aan een aantal formele regels gebonden. Mediators zijn er dan ook verantwoordelijk voor dat het mediationproces juridisch goed ...

PE 6
1 dag
€595
Beschikbare startdata Inschrijven
Loading