Marc Kraus

CoachConsultantTrainer

Marc is werkzaam als Coach, Trainer en Consultant. Hij heeft daarbij een focus op de aandachtsgebieden Persoonlijke Ontwikkeling, Persoonlijk Leiderschap en Stressbehendigheid. Marc begeleidt advocaten en artsen in individuele coaching trajecten, groepstrainingen en meerdaagse Persoonlijke Leiderschapstrajecten. Hij is daarnaast vaardigheden trainer en mentor in de Beroepsopleiding voor Advocaten en is door de Orde van Advocaten benoemt als gecertificeerd gespreksleider intervisie. In die hoedanigheid begeleidt Marc intervisie bijeenkomsten bij Advocaten, Notarissen en Medisch specialisten. Ook is Marc trainer in de opleiding gespreksleider intervisie binnen Dialogue.

Marc rondde zowel de Master Civiel Recht als de Master Internationaal en Europees Fiscaal Recht af aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens zijn studie deed Marc werk ervaring op binnen de advocatuur bij een aantal grote advocaten kantoren en in de fiscaliteit bij een groot Accountants kantoor. Hij specialiseerde zich in Mediation en Conflictmanagementmethodes door onder meer in New York aan Fordham Law School vakken te volgen op het gebied van Alternative Dispute Resolution. Marc doceerde daarnaast aan de UvA het vak Conflictbeslechting en was later als deskundige nauw be-trokken bij het opstellen van de initiatiefwetsvoorstellen mediation door minister Van der Steur over de positionering van mediation in het Nederlandse rechtsbestel.

Marc Kraus heeft ruime ervaring opgedaan als Product Manager in het bedrijfsleven bij CPH Chemicals, een afsplitsing van het vroegere internationale handelshuis Philip Brothers (PhiBro). Vanuit deze functie maakte Marc de overstap naar Randstad om in de HR dienstverlening te werken. Binnen Randstad was Marc vooral betrokken bij de werving- en selectieprocessen voor één van de Key accounts en hij gaf sol-licitatie trainingen.