Rondetafel Stressbehendigheid

Op 26 februari jl. organiseerden wij een ronde tafel over stressbehendigheid. Met vertegenwoordigers van een aantal advocatenkantoren gingen wij het gesprek aan over burnout, stressmanagement, oorzaken, gevolgen en mogelijke oplossingen. Het was een waardevolle bijeenkomst die sterk aansluit bij de ruime media-aandacht die burnout krijgt door de generaties heen van studenten tot bijna gepensioneerden. Het staat hoog op de agenda’s; het is tijd voor actie!

Stressbehendigheid

De discussie werd gevoerd aan de hand van stellingen. Moet de young professional van tegenwoordig nu daadwerkelijk harder werken dan jonge professionals vroeger? Moet je als organisatie beleid formuleren over de bereikbaarheidscultuur – en zo ja, hoe?

Dit zijn enkele voorbeelden van stellingen die voor een actieve dialoog zorgden en waarbij de behoefte naar voren kwam om vooral ook best practices met elkaar te delen. Want goed beleid rondom stressbehendigheid vereist ook maatwerk dat aansluit bij de organisatie en de cultuur. Daarnaast is begrip van de millenialgeneratie en het tijdig serieus nemen van alarmsignalen bij collega’s cruciaal. Alertheid vanuit HR alleen is onvoldoende.

In onze Whitepaper Stressbehendigheid kun je meer lezen over de 5 stappen die stressbehendigheid in een organisatie bevorderen:

  1. Communiceer open over stressbehendigheid en maak het onderdeel van je preventiebeleid
  2. Besteed aandacht aan het normaliseren van het onderwerp stress
  3. Leer leidinggevenden hun werknemers coachen
  4. Train jonge professionals in weerbaarheid en zelfvertrouwen
  5. Maak afspraken over telefoongebuik en bereikbaarheid

stressbehendigheid

De belangstelling voor onze ronde tafel bevestigt het belang dat organisaties hechten aan dit onderwerp. Neem contact met ons op als je wilt praten over hoe jouw organisatie stressbehendiger kan worden. Dan helpen de coaches en trainers van Dialogue je graag verder.

Imke Blatter en Marc Kraus

Marc Kraus
Functie: CoachConsultantTrainer

Vanuit mijn betrokkenheid en ervaring werken we samen aan jouw ontwikkeling.