Samira Akbari studeerde succesvol af met Dialogue als bedrijfsmentor

In haar onderzoek stelde Samira conflictvaardigheid binnen de advocatuur centraal. Wat doet en draagt een redelijk handelend en bekwame advocaat uit? Is conflictvaardigheid daar onderdeel van en wat wordt er verstaan onder conflictvaardigheid? Samira deed onderzoek naar deze vragen binnen en buiten de advocatuur. De vragen zijn urgent en actueel nu de gedragsregels advocatuur begin dit jaar zijn herijkt, waaronder ook regel 5: minnelijke oplossing. De advocaat is de deskundige bij beantwoording van de vraag of het belang van de cliënt gediend is met een procedure of dat alternatieven tot een betere oplossing kunnen leiden. Mediation wordt in de toelichting op de regel expliciet genoemd als alternatieve methode van geschillenbeslechting.

In dat kader dient de advocaat conflictvaardig te zijn (pi-shaped). Conflictvaardigheid bestaat o.a. uit het kunnen maken van een belangenanalyse, een de-escalerende werkwijze en het maken van een plan van aanpak. Een advocaat hoeft niet direct mediator te zijn. Hij is en blijft advocaat en houdt vast aan o.a. de kernwaarden onafhankelijkheid, onpartijdigheid en deskundigheid. Conflictvaardigheid houdt daarnaast dan ook in: het effectief kunnen doorverwijzen naar alternatieve methoden van geschillenbeslechting (mediation, arbitrage, bindend advies).

Samira stelt aan de hand van haar onderzoeksresultaten vast dat de beroepsgroep zelf verdeeld is over de vraag of een advocaat pi-shaped moet zijn. Daarnaast stelt ze vast dat er nog onvoldoende zaken worden doorverwezen naar mediation. Uit haar onderzoek blijkt dat dit is te wijten aan een kennis- en imagoprobleem. Mediation is nog steeds in opkomst, maar veelal blijft onduidelijk wat mediation inhoud. Daarnaast wordt mediation veelal bestempeld als soft. Samira adviseert Dialogue om op deze twee punten in te zetten en haar betrokkenheid bij de advocatuur op dat vlak uit te dragen. Zorgen voor bewustzijn van de impact van een conflict op partijen, het proces en het effect van mediation, door enerzijds training en anderzijds het aangaan van de dialoog met de advocatuur.

Klik op onderstaande links voor meer informatie over:

Elke Vroemen
Functie: ConsultantMediatorOpleidingsmanager mediationopleidingTrainer

Kwetsbaarheid is de beste manier om van je potentieel gebruik te maken en echte verbindingen met anderen aan te gaan.