Onzekerheid ontslagvergoeding

De uitspraak van de Hoge Raad van afgelopen vrijdag brengt onzekerheid met zich mee met betrekking tot de ontslagvergoeding.

Procederen: de nadelige gevolgen
Partijen hebben in meerdere instanties geprocedeerd wat veel negatieve energie en daarnaast veel onzekerheid en kosten met zich meebrengt. Uiteindelijk is er altijd één partij die ‘wint’ en is er dus ook altijd één partij die ‘verliest’. De onderlinge relatie tussen partijen daalt dikwijls naar een dieptepunt. Daarnaast kan er sprake zijn van reputatieschade. Tot slot speelt de vraag of een uitspraak recht doet aan al hetgeen wat werkelijk bij partijen speelt.

Andere optie?
Had het ook anders gekund? Mediation kan als alternatief dienen voor een gerechtelijke procedure.

Mediation
Binnen mediation komen partijen op basis van geïnventariseerde belangen en verkende opties tot een voor ieder wenselijke oplossing. Daarbij hebben partijen zélf de regie. Bovendien kunnen naast de juridische aspecten ook overige aspecten die van belang zijn, meegenomen worden.
Binnen een relatief kort tijdsbestek kan zodoende op een respectvolle wijze overeenstemming worden bereikt. De inzet van beide partijen is daarbij van doorslaggevend belang; beide partijen moeten bereid zijn zich in te spannen om –onder begeleiding van een kundige mediator- gezamenlijk tot een oplossing te komen. Het resultaat is dan een door partijen zélf gedragen oplossing waarbij ook oog is voor de onderlinge relatie (win-win versus win-lose). Het mediationproces is tot slot vertrouwelijk waarmee mogelijke reputatieschade wordt voorkomen.

Afweging mediation
Wanneer kan mediation effectief zijn en wanneer niet? Op het moment dat partijen de zakelijke aspecten van het conflict uit het oog zijn verloren en zij enkel op basis van principes en emoties handelen dan is mediation een gepasseerd station. Het conflict is dan te ver geëscaleerd. Dat geldt eveneens als er geen enkele onderhandelingsruimte en onderhandelingsbereidheid bij partijen bestaat. Dat is het geval wanneer er slechts één denkbare uitkomst bestaat. Om binnen mediation tot overeenstemming te komen, is het namelijk van belang dat partijen écht met elkaar in gesprek willen gaan om daarbij alle belangen te inventariseren en diverse opties te verkennen. Op die manier is de kans op een succesvolle mediation het grootst.

Meer lezen? Klik dan hier voor het artikel in de Volkskrant van 30 juni 2017.