Opoen t

Onze mensen

Coen Schippers

Neem je gevoel serieus en gebruik je verstand.

Ik geniet ervan dat ik bij cliënten één of meerdere dagen betrokken ben en het maakt me trots als zij genoeg veiligheid ervaren om een ontwikkelstap te durven zetten.

Ik heb lang in de advocatuur gewerkt. In die tijd raakte ik als trainer betrokken bij de Beroepsopleiding Advocaten en zo leerde ik het trainersvak. Toen ik in 2004 mediator werd, was het een logische stap dat ik ook aan de diverse mediationopleidingen als trainer mee ging werken. Daaruit ontstond voor mij op een vanzelfsprekende wijze ook de behoefte aan een verdere, individuele verdieping als coach. Ik ben empathisch, betrokken, klant- en resultaatgericht.

De nodige vaardigheden voor het trainersvak en dat van mediator en coach behoren tot mijn basis ‘toolkit’, Meer in het bijzonder heb ik mij verdiept in de Transactionele Analyse en emotionele intelligentie.

CV Coen Schippers

Wat anderen zeggen:

Coen creëert met respect een veilige en vertrouwde setting waarbinnen nét even die verdiepingsslag gemaakt kan worden, die het mogelijk maakt tot verdere ontwikkeling te komen.

t