Ondernemen en Corona; crisis of kans?

De coronacrisis heeft ons leven volledig op z’n kop gezet, zowel privé als op het werk. Nu de maatregelen van de overheid langzaamaan versoepeld worden, voelt het alsof we weer vrijer kunnen ademhalen, maar de impact van de afgelopen tijd is onomkeerbaar. Hoe kijkt Monique van de Griendt, ondernemer en oprichter van Dialogue, daartegen aan?

Dialoog als basis – ook online

Monique richtte Dialogue op, omdat ze zag dat veel conflicten voorkomen kunnen worden als mensen beter leren samenwerken en communiceren. “Toen ik nog als advocaat werkte, en later als mediator, dacht ik vaak: ‘Was ik er maar eerder bij geweest, dan had dit conflict helemaal niet zo hoeven lopen’. Daarom richten we ons met Dialogue op persoonlijke en gespreksvaardigheden, coaching en conflicthantering. En daarbij is de dialoog de basis: een goed gesprek doet wonderen. Met jezelf, met anderen, met je team, met je organisatie, of zelfs met de hele maatschappij.”

Is dat goede gesprek nog mogelijk, nu we afstand moeten houden en zo veel mogelijk vanuit huis moeten werken? Monique: “Ik vind het heel bijzonder om te zien dat er nu veel saamhorigheid en verbinding is. Doordat je online samenwerkt, loopt het contact gewoon door, en kun je dat goede gesprek ook online of telefonisch hebben. We ervaren dat online contact net zo veel mogelijkheid tot verbinding en samenspraak biedt als fysiek samen zijn.”

Stroomversnelling

“We hebben bij Dialogue die omslag naar online in vrij korte tijd gemaakt. We liepen al wel een tijd rond  een online aanbod, en hadden al coachsessies via videoverbinding, maar door de coronacrisis is dat echt in een stroomversnelling geraakt. Alles wat we offline deden, bieden we nu ook online aan. En de ervaringen van klanten en onze eigen medewerkers zijn positief. Daar ben ik heel tevreden over,” vertelt Monique trots. “Digitale vaardigheden zijn natuurlijk ook een skill. Dus het was soms even wennen. Maar door het veel te doen word je er steeds beter in. Daarom wisselen we veel kennis en best practices uit, en meten we continu de klanttevredenheid. Het resultaat is dat onze klanten onze online dienstverlening net zo goed waarderen als wat we face-to-face bieden.”

“Digitale vaardigheden zijn ook skills; door het veel te doen word je er steeds beter in.”

Waar hebben de klanten van Dialogue tijdens de coronacrisis behoefte aan? Monique: “Dit is een goede periode om met je persoonlijke ontwikkeling aan de slag te gaan. We zien een grote interesse vanuit klanten. Niet alleen voor onze trainingen, maar ook om de kennis die binnen bedrijven zelf zit om te zetten in leren, bijvoorbeeld via online programma’s. Ook daar helpen wij bij. En mocht je besluiten dat je een coach kan gebruiken, dan wil je ook snel – en dus online – kunnen starten met dat traject. De coronacrisis brengt natuurlijk ook conflicten met zich mee. In zulke gevallen passen we mediation of andere vormen van bemiddeling toe om tot constructieve oplossingen te komen. Hoe eerder je in zo’n geval met elkaar aan tafel zit, hoe beter. Ook daarvoor is het geweldig dat er nu een online oplossing is.”

In verbinding kom je verder

“Uniek aan Dialogue is ons specialisme in soft skills, leiderschap en conflictoplossing in organisaties van professionals,” legt Monique verder uit. “We hebben veel ervaring in de juridische sector, in de medische wereld, bij de overheid en in het onderwijs. In alles wat we doen leven we ons in de positie van de klant in en wat we aanreiken is meteen praktisch uitvoerbaar. En we willen mensen stimuleren om net een stap verder te zetten en uit hun comfortzone te komen. Dat geldt niet alleen voor onze klanten, maar ook voor onze eigen mensen. En alles vanuit de overtuiging dat je in verbinding verder komt.“

Nieuwe wegen

Hoe ziet de toekomst van Dialogue eruit? “Positief!” lacht Monique. “Natuurlijk ben ik realistisch. De kans dat er een economische crisis aankomt, is reëel. Maar als ondernemer zie ik vooral kansen en mogelijkheden. Persoonlijke groei blijft belangrijk. De coronacrisis brengt voor organisaties nieuwe en andere vraagstukken met zich mee, en Dialogue zal daarop inspelen en meebewegen met de ontwikkelingen. Zo zal online leren een vaste plek in ons aanbod blijven innemen, maar kunnen we ons gelukkig ook makkelijk aanpassen aan de anderhalvemetersamenleving; onze trainingsruimtes bieden daar meer dan voldoende ruimte voor. We kunnen de veiligheid van onze deelnemers dus te allen tijde garanderen. Dialogue is een B-Corp organisatie, wat betekent dat we graag een positieve bijdrage willen leveren aan de maatschappij. Dat blijven we ook tijdens en na deze crisis doen. In september verhuizen we naar een mooi nieuw kantoorpand in de oude chocoladefabriek van Bensdorp. Daar hebben we nog meer mogelijkheden voor onze dienstverlening, dus daar kijken we enorm naar uit!”

Monique van de Griendt
Functie: CoachDirecteurMediator

Echt met elkaar praten en naar elkaar luisteren, brengt mensen en organisaties verder.