Nieuwe twinningprojecten versterken de rechtsstaat in Suriname

Sinds oktober 2019 werken het CPO en Dialogue samen met hun Surinaamse ‘zusterorganisatie’ SJSSN (Stichting Juridische Samenwerking Suriname Nederland) in twee zogenaamde Twinningprojecten die een belangrijke bijdrage leveren aan het versterken van de rechtsstaat in Suriname. Het eerste project bevordert de deskundigheid met betrekking tot het tuchtrecht voor de advocatuur in Suriname. Het tweede project heeft als doel het ontwikkelen van een leergang voor het Surinaamse notariaat, en de training van de Surinaamse docenten die deze leergang zullen verzorgen.

Tuchtrecht

Het doel van het tuchtrechtproject is het versterken van de deskundigheid op het gebied van het tuchtrecht bij met name de Deken van de Surinaamse Orde van advocaten, de advocatuur zelf en het in 2017 aangestelde Advocatentuchtcollege. Aan alle drie de actoren zullen de drie Twinningpartners training en coaching bieden op het gebied van de toepassing van het tuchtrecht in de praktijk, zodat het tuchtrecht zal bijdragen aan de verhoging van de kwaliteit van de rechtsbijstand door advocaten aan rechtzoekenden in de Surinaamse samenleving.

Notariaat

Het notariaat in Suriname vervult – net als in Nederland – de rol van poortwachter door bij te dragen aan de bestrijding van witwassen, fraude, terrorisme en andere vormen van criminaliteit. De notaris vervult een belangrijke rol bij de rechtsbescherming en rechtszekerheid van individuen en rechtspersonen in de samenleving. De kwaliteit van de rechtsstaat is mede afhankelijk van de kwaliteit van de dienstverlening van de notaris, die op haar beurt afhankelijk is van de mogelijkheden voor bij- en nascholing. Anders dan Nederland kent Suriname geen opleiding tot notaris. De in Suriname werkzame (kandidaat-)notarissen hebben hun opleiding in Nederland genoten. Bijkomend probleem is dat Suriname, anders dan Nederland, geen beroepsopleiding voor notarissen kent. Kennis van het Surinaamse recht en van de vaardigheden die nodig zijn om het vak van (kandidaat-)notaris in Suriname uit te oefenen, moet dus worden opgedaan in de praktijk. Mogelijkheden tot bij- en nascholing zijn er momenteel onvoldoende. Het Twinningproject dat ziet op het ontwikkelen van een leergang voor het notariaat beoogt hierin verandering te brengen.

Discussie

Opleidingsexperts van het CPO en Dialogue waren onlangs in Suriname voor het eerste werkbezoek in het kader van de uitvoering van de Twinningprojecten. Zij namen deel aan de door SJSSN georganiseerde conferentie ‘Democratie, rechtsstaat en rechtspleging: een agenda voor de toekomst’. Experts, praktijkjuristen en het maatschappelijk middenveld gingen in discussie over de toekomst van de rechtsstaat in Suriname. Tijdens de conferentie werd de nieuwe naam van de SJSSN onthuld: Centrum voor Democratie en Rechtspleging.

Twinning

Het doel van twinning is het versterken van de sociale banden tussen Nederland en Suriname door middel van kennisuitwisseling en samenwerking. Deze beide projecten worden gefinancierd met een Twinningsubsidie van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Eerder werkten SJSSN, CPO en Dialogue ook al samen in het Twinningproject ‘Herstart Hernieuwde Beroepsopleiding Advocatuur in Suriname’ (2015-2017). De twee nieuwe twinningprojecten zullen eveneens een belangrijke bijdrage leveren aan de versterking van de rechtsstaat in Suriname.

 

Zie voor meer informatie ook het artikel ‘Twinningprojecten voor de Advocatuur en het Notariaat’ op de website van de SJSSN.

 

Bart Smits
Functie: Senior opleidingsmanager

Doe het professioneel, pro-actief, persoonlijk, positief en met passie, of doe het niet!