Nieuwe gedragsregels voor de advocatuur

De nieuwe gedragsregels voor de advocatuur zijn donderdag 22 februari gepubliceerd en sindsdien van kracht. De vernieuwde regels vervangen de oude gedragsregels die dateerden uit 1992.

De nieuwe set gedragsregels zoals opgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten vormt ‘een richtlijn voor de praktijkuitoefening als advocaat’, zo stelt de NOvA op de eigen website. Grootste wijziging is dat er nu een grotere nadruk op de rol van de advocaat in de maatschappij ligt. In die zin wordt de advocaat geacht meer ‘in algemene zin bij te dragen aan de kwaliteit en integriteit van zijn beroepsgroep’.

In onze training Beroepsethiek voor advocaten; gedragsregels en tuchtrecht van 19 maart a.s. wordt onder meer stilgestaan bij de nieuwe gedragsregels. Meer informatie vindt u hier.