Multidisciplinair Projectmanager

De advocaat als duizendpoot: het is een veelgehoorde metafoor voor het almaar groeiende eisenpakket waaraan de moderne advocaat moet voldoen. Lees verder in bijgaand artikel uit Mr 9 2017.

Monique van de Griendt
Functie: CoachDirecteurMediator

Echt met elkaar praten en naar elkaar luisteren, brengt mensen en organisaties verder.